Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc PGD - Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

Giám đốc PGD - Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

  • Nơi Làm Việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 21/11/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo quy định; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vùng, Giám Đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân, Tổng Giám đốc về việc quản lý điều hành mọi hoạt động của PGD:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của PGD phù hợp với định hướng phát triển của SCB.

- Quyết định về cấp tín dụng, cơ cấu thời hạn trả nợ, phân loại xử lý nợ theo ủy quyền của Tổng Giám đốc và theo quy định của SCB.

- Thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch huy động vốn, hợp đồng tín dụng, cầm cố, thế chấp và các văn bản/giấy tờ khác có liên quan theo quy định của SCB và của pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị, phát triển khách hàng, bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của SCB như: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, thẻ và ngân hàng điện tử, …

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác với khách hàng, duy trì khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

- Giám sát, đánh giá hoạt động kinh doanh của PGD và đề xuất các biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

- Tạo dựng và phát triển được thương hiệu SCB theo định hướng chung của Ngân hàng.

2. Tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh:

- Cập nhật và tổ chức thực hiện các Chính sách, Quy chế, Quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định SCB.

- Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại đơn vị.

- Quản lý công tác giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng;

3. Tổ chức thực hiện hoạt động kế toán và ngân quỹ của PGD:

- Kiểm soát việc thu chi tiền mặt tại quỹ, và công tác an toàn kho quỹ đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

- Đánh giá rủi ro, quy định quy trình vận hành nội bộ để giảm thiểu rủi ro công tác kế toán kho quỹ tại đơn vị.

- Quản lý chìa khóa, mật mã két/kho tiền tại Chi Nhánh đảm bảo an toàn kho quỹ tại đơn vị.

- Quản lý cân đối thu chi tại Phòng Giao dịch đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa cho Ngân hàng.

- Chấn chỉnh việc lưu trữ chứng từ và gian lận trong các giao dịch với Khách hàng.

4. Quản lý tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm (bất động sản, động sản…); đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi, thu nợ, thu lãi khách hàng theo định kỳ (nếu có).… đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.

5. Tổ chức thực hiện công tác nhân sự, hành chính, giao tiếp, đối nội, đối ngoại tại PGD.

6. Thực hiện mục tiêu của Đơn vị và quản lý Nhân viên thuộc PGD:

- Lập kế hoạch và tổ chức nguồn nhân lực trong toàn PGD;

- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý

- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu;

- Thực hiện công tác phát triển sự nghiệp Nhân viên, quy hoạch cán bộ thuộc PGD.

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV.

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn có liên quan.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

7. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kinh doanh của PGD.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán - Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.
- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 03 năm làm việc ở các vị trí Phó Giám đốc PGD/Giám đốc PGD hoặc các vị trí tương đương.

Kiến thức:
- Có hiểu biết sâu về lĩnh vực Tài chính ngân hàng
- Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý