Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh Tại Hồ Chí Minh

Giám đốc Đơn vị Kinh Doanh Tại Hồ Chí Minh

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Nơi Làm Việc:: Tp. Hồ Chí Minh
 • Mức Lương: Cạnh Tranh - Hấp Dẫn
 • Chế độ: Hấp Dẫn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo quy định; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khu vực, Tổng Giám đốc về việc quản lý điều hành mọi hoạt động của Đơn Vị Kinh Doanh
 • Quản lý và điều hành chung các hoạt động kinh doanh của Đơn Vị Kinh Doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận và đảm bảo việc kinh doanh an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật và của SCB.
 • Tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ tại Đơn Vị Kinh Doanh.
 • Tổ chức thực hiện hoạt động kế toán và ngân quỹ của Đơn Vị Kinh Doanh.
 • Quản lý, theo dõi, đề xuất và xử lý nợ vay tại Đơn Vị Kinh Doanh.
 • Tổ chức thực hiện công tác nhân sự, hành chính, giao tiếp, đối nội, đối ngoại tại Đơn Vị Kinh Doanh.
 • Thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên thuộc Đơn Vị Kinh Doanh.
 • Quản lý công tác báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo quy định của SCB.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán - Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Phó Phòng/Trưởng Bộ phận tại Chi nhánh hoặc vị trí tương đương.
 • Có hiểu biết sâu về lĩnh vực Tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng
 • Ngân hàng SCB sẽ trực tiếp liên hệ với hồ sơ phù hợp nhu cầu tuyển dụng
 • Cách thức nộp hồ sơ

  Bấm chọn "Nộp đơn" theo mục bên cạnh để có thể ưng tuyển ngay vị trí này.

  Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 39 230 666 Ext: 252

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý