Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Khu vực Quận 5, Quận 3, Quận 11, Gò Vấp

Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Khu vực Quận 5, Quận 3, Quận 11, Gò Vấp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Khu vực: TP . HCM
  • Thông tin liên hệ: tuyenntk7@scb.com.vn
  • Lương thưởng: Đáp ứng thỏa đáng
  • Thời gian nhận việc: Qua tết
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/04/2021

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Đơn vị

- Quản lý công tác bán hàng tại Đơn vị (mảng huy động và dịch vụ cá nhân, dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, kinh doanh ngoại hối, kiều hối,..); Tổ chức khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng liên quan đến Bảo hiểm, Thẻ và Ngân hàng điện tử (ưu tiên khai thác, tiếp thị các khách hàng hiện hữu tại SCB).

- Quản lý các nghiệp vụ Kế toán Giao dịch

- Quản lý chất lượng dịch vụ tại Đơn vị

- Quản lý công tác chăm sóc KHCN và Doanh nghiệp (đối với KHDN thực hiện công tác chăm sóc Khách hàng tại quầy)

- Thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.

- Quản lý việc thực hiện báo cáo cho toàn Đơn vị về các công việc liên quan với nhiệm vụ được phân công đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng,...

Yêu cầu công việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh ...

- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Phó Phòng Dịch vụ khách hàng CN hoặc vị trí tương đương.

Kiến thức:

- Có hiểu biết sâu về lĩnh vực Dịch vụ và chăm sóc khách hàng

- Ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp qua mail: tuyenntk7@scb.com.vn.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý