Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Giám sát Kế hoạch Tài chính

Giám đốc Giám sát Kế hoạch Tài chính

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lộ trình thăng tiến: Rõ ràng
 • Lương thưởng: Cạnh tranh & hấp dẫn
 • Liên hệ email : Ms Hoa - Email: hoantk@scb.com.vn - 0988 042 347
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 15/11/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động:
 • Tham gia xây dựng chiến lược hoạt động của Khối.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Mảng Giám sát Kế hoạch Tài chính phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách và bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) hằng năm của Mảng Giám sát Kế hoạch Tài chính phù hợp với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển của Ngân hàng.
 • Triển khai và tổng hợp các báo cáo cho HĐQT về phân tích tổng thể, mục tiêu, định hướng phát triển, chiến lược nhân sự định kỳ hằng năm.
 1. Xây dựng, cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng Giám sát Kế hoạch Tài chính phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật.
 • Xây dựng đầy đủ các Văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của Ngân hàng liên quan đến hoạt động của Mảng Giám sát Kế hoạch Tài chính phụ trách.
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng Giám sát Kế hoạch Tài chính nhằm nâng cao khả năng phân tích, đánh giá.
 • Quản lý hệ thống VBLQ (gồm các Quy chế, Quy định) liên quan đến hoạt động của Khối Quản trị Tài chính và Nguồn vốn.
 1. Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao:
 • Quản trị hệ thống báo cáo theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của toàn hàng, các Khối và các ĐVKD.
 • Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và sử dụng ngân sách của các Khối và công ty con.
 • Xây dựng cơ chế đánh giá, xếp loại và chính sách khen thưởng, chi trả dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của các Khối, Vùng, Khu vực, Đơn vị kinh doanh.
 • Xây dựng và ban hành hệ thống phân nhóm, phân loại ĐVKD.
 • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng các chính sách quản lý và phát triển năng lực nguồn nhân lực.
 • Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của Mảng Giám sát Kế hoạch Tài chính và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động cho Giám đốc [Khối/Ban/Văn phòng] định kỳ hằng tháng.
 • Lập báo cáo liên quan đến hoạt động của Mảng Giám sát Kế hoạch Tài chính cho các cơ quan chức năng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại,…
 • Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực phát triển nhân sự: Thiết kế cơ cấu tổ chức; Xây dựng chính sách lương, thưởng và phúc lợi; Mô tả công việc; Đánh giá và quản lý hiệu suất (KPIs); Phát triển năng lực và Quản lý nhân tài.
 • Am hiểu về hoạt động phát triển nhân sự trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý về ngân sách hoạt động và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Visio, PowerBi. ...)
 • Hình thức ứng tuyển: Bấm "NỘP ĐƠN" để ứng tuyển
 • Ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp qua mail: hoantk@scb.com.vn – Mobile: 0988 042 347
 • Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 2222 86 86 Ext: 8252.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý