Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Hub ô tô Kinh doanh trực tiếp khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Hồ Chí Minh

Giám đốc Hub ô tô Kinh doanh trực tiếp khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Hồ Chí Minh

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội,Hải Phòng,TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi làm việc: Hà Nội - Hải Phòng - Hồ Chí Minh
  • Môi trường làm việc: TOP 5 Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất
  • Lương & Phúc Lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • Liên hệ: Ms. Uyên - 0907 109 795 - uyennmt1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/12/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

*VAI TRÒ:

- Tham mưu cho Ban giám đốc trung tâm kinh doanh trực tiếp, phòng ban HO về các vấn đề liên quan đến kinh doanh KHCN và đề xuất các hướng phát triển dựa theo thông tin tị trường vi mô có được.

- Xây dựng định hướng, đề ra kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh của HUB

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ và năng suất của nhân sự trong HUB

- Thực hiện thẩm định/tái thẩm định, phê duyệt đề xuất/phê duyệt cấp tín dụng theo quy định SCB

- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc và phát triển KHCN của Đơn vị.

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự trong HUB

*NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm kinh doanh trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh KHCN

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm kinh doanh xây dựng định hướng phát triển kinh doanh mảng tín dụng KHCN đảm bảo theo định hướng chung của Ngân hàng.

- Tổ chức Thực hiện công tác đánh giá về tình hình thị trường và tình hình hoạt động Ngân hàng mảng tín dụng KHCN trên địa bàn để tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm kinh doanh trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác thị trường.

2. Xây dựng đính hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của HUB theo các chỉ tiêu được giao theo đúng định hướng của SCB

3. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác bán hàng, chăm sóc KHCN tại HUB đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác bán hàng nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được giao theo đúng quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

- Quản lý, tổ chức chăm sóc, khai thác KH hienj hữu, phát triển KH mới, nguồn KH tiềm năng, đối tác tiềm năng theo định hướng của ĐVKD và SCB

- Quản lý, tổ chức triển khai thu thập thông tin, giám sát và hỗ trợ xử lý và phản hồi thông tin về các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của KHCN.

- Thực hiện thẩm định/tái thẩm định và phê duyệt các hồ sơ tín dụng đối với KHCN theo quy định, quy trình có liên quan.

- Đánh giá hiệu quả mang lại cho Ngân Hàng cũng như rủi ro của danh mục khách hàng, nhóm khách hàng và từng Khách hàng (KHCN) tại đơn vị.

- Quản lý, tổ chức kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ của nhân sự KHCN đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của SCB và pháp luật.

4. Quản lý nhân sự

- Tham gia hoạt động tuyển dụng và xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự của HUB

- Định hướng phát triển, bồi dưỡng nhân sự kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho nhân sự

- Quản lý, tổ chức truyền thông, Đào tạo/hướng dẫn/tập huấn nghiệp vụ, đồng thời cập nhật, phổ biến các thay đổi liên quan đến mảng tín dụng KHCN cho CBNV.

- Quản lý nhân sự tại HUB, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả kinh doanh của CBNV.

- Đảm báo chất lượng dịch vụ và năng suất của nhân sự của HUB

5. Nhiệm vụ quản lý khác

- Quản lý, đề xuất, tổ chức khai thác/sử dụng các nguồn lực được phân bổ/cần phân bổ đảm bảo tình hình hoạt động, đạt các chỉ tiêu được giao và phát triển kinh doanh của HUB

- Tổ chức thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Đơn vị.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Phó Giám đốc CN / trung tâm kinh doanh hoặc vị trí tương đương.

Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính, có kiến thức về pháp luật.

- Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng quản lý con người

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả

- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

- Kỹ năng huấn luyện nhân viên

- Kỹ năng giải quyết xung đột/mâu thuẫn

- Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý