Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng - KHU VỰC HÀ NỘI, HẢI PHÒNG

Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng - KHU VỰC HÀ NỘI, HẢI PHÒNG

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội,Hải Phòng
  • Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng - KHU VỰC HÀ NỘI, HẢI PHÒNG: Mức lương: Hấp dẫn
  • Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng
  • Ngày hết hạn: 31/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh:
- Tổ chức thực hiện việc xây dựng định hướng phát triển kinh doanh tại địa phương đảm bảo theo định hướng chung của Ngân hàng.
- Đánh giá về tình hình thị trường và tình hình hoạt động Ngân hàng các mảng huy động, sản phẩm dịch vụ cá nhân, bảo hiểm, Thẻ và Ngân hàng điện tử trên địa bàn để tham mưu cho Ban Giám đốc Chi nhánh trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác thị trường.
2. Quản lý công tác bán hàng tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc theo chỉ tiêu kinh doanh được giao:
- Triển khai trực tiếp và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh mảng huy động và dịch vụ cá nhân, dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, kinh doanh ngoại hối, kiều hối,... được giao theo đúng quy định của Ngân hàng và Pháp luật.
- Duy trì, nâng cao mối quan hệ với nguồn khách hàng cá nhân hiện hữu đồng thời phát triển khách hàng cá nhân mới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao trong từng thời kỳ.
- Tổ chức khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng liên quan đến Bảo hiểm, Thẻ và Ngân hàng điện tử (ưu tiên khai thác, tiếp thị các khách hàng hiện hữu tại SCB).
- Đánh giá hiệu quả mang lại cho Ngân hàng của từng Khách hàng trong từng thời kỳ sau quá trình Khách hàng giao dịch với Ngân hàng.
- Quản lý phát hành thẻ tín dụng trên chương trình cardwork
3. Quản lý các nghiệp vụ Kế toán Giao dịch:
- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá: mở hợp đồng, mở sổ, chi lãi, tất toán tài khoản và các yêu cầu khác có liên quan của khách hàng.
- Quản lý việc thực hiện công tác tác nghiệp liên quan đến việc sử dụng thẻ của Khách hàng: thanh toán, thu phí, thu lãi,…
- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến các giao dịch chuyển tiền, chi trả kiều hối, thanh toán quốc tế, …
- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ tiền mặt, séc và thanh toán các loại thẻ quốc tế.
- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến cho vay cầm cố Sổ/ Thẻ Tiết kiệm, Giấy tờ có giá, số dư tài khoản tiền gửi KHCN mở tại Ngân hàng...(trừ cho vay bảo đảm bằng số dư tài khoản tiền gửi đối với KHDN).
- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ mua bán vàng, ngoại tệ theo quy định.
- Quản lý các loại tài khoản tiền gửi, tiền vay, ngoại bảng,… của khách hàng.
- Quản lý việc thực hiện kiểm tra liệt kê giao dịch cuối ngày, đối chiếu bảng liệt kê giao dịch với các chứng từ giao dịch trong ngày.
- Quản lý việc hạch toán thu chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng ..., nhập – xuất ngoại bảng tài sản bảo đảm, tài sản quý, giấy tờ có giá ...
- Tổ chức thực hiện việc tạm ứng, quản lý và theo dõi các ấn chỉ quan trọng theo quy định của Ngân hàng.
- Quản lý và theo dõi các ấn phẩm thường theo quy định của Ngân hàng.
- Quản lý việc theo dõi, cập nhật các sản phẩm huy động mới, các dịch vụ mới, cập nhật thay đổi lãi suất, tỷ giá kịp thời ngay trong ngày phục vụ cho công tác hạch toán các nghiệp vụ.
4. Quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
- Cập nhật và tổ chức thực hiện các Chính sách, Quy chế, Quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định của SCB
- Nghiên cứu đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, kiểm tra, đánh giá, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện chất lượng dịch vụ của tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc
5. Quản lý công tác chăm sóc KHCN và Doanh nghiệp (đối với KHDN thực hiện công tác chăm sóc Khách hàng tại quầy):
- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo chủ trương và định hướng, chính sách của Ngân hàng.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Chi nhánh và Phòng có chức năng liên quan tại Hội sở trong việc đưa ra các chính sách thích hợp để giữ chân và phát triển khách hàng tại Đơn vị và của Ngân hàng.
- Quản lý công tác thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và của Ngân hàng.
- Tổ chức thực hiện việc thu thập, tiếp nhận, phối hợp xử lý và phản hồi thông tin về các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
- Tổ chức, triển khai, hướng dẫn các Đơn vị trực thuộc về các chính sách, các kỹ năng chăm sóc khách hàng.
6. Thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng:
- Lập kế hoạch và tổ chức nguồn nhân lực của Phòng Dịch vụ khách hàng.
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của phòng được giao quản lý.
- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV. Và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu.
- Thực hiện công tác phát triển sự nghiệp Nhân viên, quy hoạch cán bộ thuộc Phòng.
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV.
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn có liên quan.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Phòng Dịch vụ khách hàng.
7. Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.
8. Quản lý việc thực hiện báo cáo cho toàn Chi nhánh về các công việc liên quan với nhiệm vụ được phân công đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh ...
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...).
- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Phó Phòng Dịch vụ khách hàng CN hoặc vị trí tương đương.
Kiến thức:
- Có hiểu biết sâu về lĩnh vực Dịch vụ và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng:
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý con người
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả
- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh
- Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng
- Kỹ năng huấn luyện nhân viên
- Kỹ năng giải quyết xung đột/ mâu thuẫn
- Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý