Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng - KV Hà Nội

Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng - KV Hà Nội

 • Nơi Làm Việc: Hà Nội
 • Thông tin liên hệ: hoantn@scb.com.vn
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Chế độ đãi ngộ: Cạnh tranh - Hấp dẫn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 08/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.
 • Quản lý công tác bán hàng tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc theo chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Quản lý các nghiệp vụ Kế toán Giao dịch.
 • Quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
 • Quản lý công tác chăm sóc KHCN và Doanh nghiệp (đối với KHDN thực hiện công tác chăm sóc Khách hàng tại quầy).
 • Thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng.
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.
 • Quản lý việc thực hiện báo cáo cho toàn Chi nhánh về các công việc liên quan với nhiệm vụ được phân công đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa ...) trở lên.

 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí Phó Phòng Dịch vụ khách hàng CN hoặc vị trí tương đương.

 • Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng Miền Bắc – SĐT: (024) 32181172 (Ext: 118 - Mrs Trang 0936086566. Email: tranglt@scb.com.vn)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý