Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh KV TP Hà Nội

Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh KV TP Hà Nội

 • Nơi Làm Việc: Hà Nội
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/08/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh quản lý các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo đúng quy định của SCB và theo quy định của Pháp luật (theo mảng công việc được phân công).
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh (theo mảng công việc được phân công) trước Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng.
 • Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, Nhân sự của Chi nhánh.
 • Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng Khách hàng Cá nhân.
 • Xây dựng và triển khai công tác tiếp thị, bán hàng, phát triển khách hàng tiền gửi, tiền vay và các dịch vụ sản phẩm khác đến khách hàng tại Phòng Khách hàng Cá nhân.
 • Tạo dựng và phát triển được thương hiệu SCB theo định hướng chung của Ngân hàng.
 • Thực hiện công tác kiểm soát và quản lý rủi ro tại Đơn vị để phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục kịp thời các sai sót nhằm hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Trưởng/Phó Phòng liên quan đến hoạt động/mảng kinh doanh Chi nhánh hoặc vị trí tương đương.

 • Có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng Miền Bắc – SĐT: (024) 32181172 (Ext: 222), Email: hoangnn@scb.com.vn

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý