Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Củ Chi

Giám đốc Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Củ Chi

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ hội làm việc: TOP 5 Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất
  • Lương & Phúc Lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • ỨNG TUYỂN TRỰC TIẾP HOẶC GỬI HỒ SƠ: Ms. Uyên - 0907 109 795 - uyennmt1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Tín dụng
  • Ngày hết hạn: 30/10/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...) trở lên.

- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Phó Phòng Kinh doanh Chi nhánh hoặc vị trí tương đương."

Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính, có kiến thức về pháp luật.

- Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng quản lý con người

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả

- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

- Kỹ năng huấn luyện nhân viên

- Kỹ năng giải quyết xung đột/ mâu thuẫn

- Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng."

Yêu cầu công việc

1. Thực hiện và quản lý công tác bán hàng tại Chi nhánh theo chỉ tiêu kinh doanh được giao:

- Tổ chức việc thu thập thông tin và đánh giá về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và tình hình hoạt động Ngân hàng trên địa bàn hoạt động.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

- Tổ chức, thực hiện việc tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của SCB như: tiền gửi có kỳ hạn/ không có kỳ hạn, thẻ và ngân hàng điện tử và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.

- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng:

+ Tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu vay/ bảo lãnh/ tài trợ thương mại...;

+ Thu thập hồ sơ tín dụng/bảo lãnh/tài trợ thương mại…;

+ Thẩm định khách hàng;

+ Trình hồ sơ cấp tín dụng/ bảo lãnh/ tài trợ thương mại…, hồ sơ tái cấp tín dụng mảng khách hàng Doanh nghiệp theo đúng Quy định, Quy chế, quy trình tín dụng hiện hành của SCB."

- Quản lý việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ các giao dịch liên quan nghiệp vụ thanh toán quốc tế như: chuyển tiền đi nước ngoài, chiết khấu bộ chứng từ, nhờ thu xuất/ nhập, thanh toán L/C…theo quy định của SCB và của Ngân hàng Nhà nước.

- Bán chéo sản phẩm, dịch vụ theo quy định hoặc theo phân công của lãnh đạo.

2. Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc và phát triển khách hàng:

- Quản lý tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm (bất động sản, động sản…); đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi, thu nợ, thu lãi khách hàng theo định kỳ (nếu có).… đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.

- Quản lý việc thực hiện các chương trình, sự kiện quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, tiếp thị khách hàng, tiếp đón khách hàng, tư vấn, bán hàng.

- Giám sát và đôn đốc tình hình thực hiện các điều kiện tín dụng, các cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ bán chéo của khách hàng.

- Tổ chức, thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của SCB.

- Tổ chức tìm kiếm và xây dựng danh mục khách hàng.

- Tổ chức, thực hiện thu thập, tiếp nhận, phối hợp xử lý và phản hồi thông tin về các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các Đơn vị trực thuộc về các chính sách, các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

3. Thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng:

- Lập kế hoạch và tổ chức nguồn nhân lực của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của phòng được giao quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV. Và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu;

- Thực hiện công tác phát triển sự nghiệp Nhân viên, quy hoạch cán bộ thuộc Phòng.

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; ký kết, chấm dứt HĐLĐ với CBNV.

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn có liên quan.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, kiểm soát các Nhân viên/ chuyên viên phòng Khách hàng Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc.

4. Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất theo quy định của SCB và của Chi nhánh.

6. Quản lý công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, báo cáo có liên quan theo đúng quy định của SCB.

7. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý