Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Khu vực Củ Chi

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Khu vực Củ Chi

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Cơ hội làm việc: TOP 5 Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất
  • Lương & Phúc Lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • ỨNG TUYỂN TRỰC TIẾP HOẶC GỬI HỒ SƠ: Ms. Uyên - 0907 109 795 - uyennmt1@scb.com.vn
  • Địa điểm làm việc: Củ Chi
  • Ngành nghề: Tín dụng
  • Ngày hết hạn: 31/10/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng tại vị trí tín dụng Khách hàng Cá nhân, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm

Có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Yêu cầu công việc

- Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh của cá nhân, đội nhóm, phòng Khách hàng Cá Nhân, Chi nhánh.
- Xây dựng và triển khai công tác tiếp thị, bán hàng, phát triển khách hàng tiền gửi, tiền vay và các dịch vụ sản phẩm khác đến khách hàng tại Chi Nhánh.
- Tạo dựng và phát triển được thương hiệu SCB theo định hướng chung của Ngân hàng.
- Quản lý và hướng dẫn nhân viên để hoàn thành tốt chỉ tiêu.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý