Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân

Giám đốc Tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Khu vực đang cần tuyển dụng: Miền Tây/ Hồ Chí Minh/ Miền Trung/ Đông Nam Bộ
 • Lương và Phúc Lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Liên hệ: Ms. Uyên - 0907 109 795 - uyennmt1@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 30/12/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Triển khai các hoạt động kinh doanh SPDV dành cho KHCN của nhóm quản lý (70% thời gian)
 • Định hướng phát triển thị trường, hỗ trợ thông tin về đối thủ cạnh tranh cho nhân viên.
 • Triển khai và quản lý, giám sát việc thực hiện công tác bán hàng đối với khách hàng hiện hữu và các đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng của phòng DVKH.
 • Chịu trách nhiệm chỉ tiêu của nhóm quản lý: Giám sát, thúc đẩy, hỗ trợ và đôn đốc NV/CV TVDV TCCN thuộc nhóm quản lý hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 1. Chịu trách nhiệm chỉ tiêu cá nhân (30% thời gian)
 • Làm mới danh sách khách hàng tiềm năng;
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày và thực hiện các cuộc gọi điện cho khách hàng mới và hiện tại của chi nhánh, phòng;
 1. Triển khai công tác chăm sóc và phát triển KHCN.
 • Triển khai thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo chủ trương và định hướng, chính sách của SCB.
 • Quản lý, giám sát, thúc đẩy và đôn đốc đội ngũ Tư vấn trong công tác bán hàng, chăm sóc KH và các công việc vận hành kinh doanh thường ngày nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Duy trì, nâng cao mối quan hệ với nguồn KHCN hiện hữu đồng thời phát triển KHCN mới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao trong từng thời kỳ.
 • Triển khai thu thập, tiếp nhận, phối hợp xử lý, tổng hợp và phản hồi thông tin về các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của KHCN.
 1. Hỗ trợ tham mưu xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh SPDV dành cho KHCN
 • Hỗ trợ Lãnh đạo P.DVKH tham mưu cho Ban Giám đốc ĐVKD xây dựng định hướng phát triển kinh doanh SPDV dành cho KHCN được giao trong từng thời kỳ, xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác thị trường KHCN.
 • Đề xuất các chương trình khen thưởng, tạo động lực bán hàng mảng DVKH.
 1. Chịu trách nhiệm triển khai các công tác đào tạo và đảm bảo tính tuân thủ về điểm chất lượng dịch vụ.
 2. Quản lý chất lượng dịch vụ, rủi ro vận hành và tuân thủ
 • Đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho KHCN theo quy định.
 • Đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo các VBQP nội bộ có liên quan.
 • Nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các rủi ro phát sinh.
 1. Định kỳ làm báo cáo bán hàng/Báo cáo tình hình khai thác khách hàng và báo cáo khác theo sự phân công của Trưởng Đơn Vị.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Đơn Vị và quy định SCB.

Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Trưởng nhóm Tư vấn/Giám đốc TVDV TCCN tại ĐVKD/CN/PGD trở lên hoặc các vị trí tương đương.
 • Có bằng cấp về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại (tốt nghiệp Đại học trở lên).
 • Kỹ năng lãnh đạo và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng.
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý con người
 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả
 • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên
 • Kỹ năng giải quyết xung đột/mâu thuẫn
 • Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý