Các vị trí tuyển dụng

Hội Sở - Chuyên viên Phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử - Khối Bán Lẻ

Hội Sở - Chuyên viên Phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử - Khối Bán Lẻ

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 10/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Bộ phận PT dịch vụ NHĐT phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật

Góp ý xây dựng các Quy chế/ Quy định liên quan đến hoạt động NHĐT

Cập nhật hệ thống chính sách, VBLQ và các văn bản khác liên quan đến hoạt động NHĐT theo quy định của NHNN và pháp luật. Tiếp thu các kiến nghị trong quá trình giám sát của NHNN/Cơ quan chức năng/QLRR/KTNB và từ thực tế để liên tục bổ sung cập nhật các hệ thống chính sách, VBLQ liên quan phù hợp với tình hình hoạt động của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Xây dựng, góp ý các VBLQ liên quan đến hoạt động PT dịch vụ NHĐT

2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

2.1/ Gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ Ngân hàng điện tử:

Thực hiện các khảo sát thị trường, cập nhật xu hướng về công nghệ và NHĐT

Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu hành vi, nhu cầu của KH và thị trường nhằm đề xuất thêm các tính năng dịch vụ NHĐT với vai trò là người dùng cuối

Phối hợp Khối thẻ & NHS nghiên cứu và đối tác đề xuất cải tiến các tính năng hiện tại và phát triển các tính năng/tiện ích/sản phẩm mới liên quan đến kênh NHĐT theo nhu cầu kinh doanh của Khối. Phối hợp tham gia vào quá trình xây dựng tính năng hệ thống và phát triển ứng dụng (với vai trò là người dùng cuối)

Đề xuất xây dựng, quản trị chính sách giá, phí cho dịch vụ Ngân hàng điện tử, chính sách giá/phí đặc thù của từng nhóm đối tượng KH

Phối hợp với Khối thẻ và NHĐT test các dịch vụ NHĐT dành cho KH cá nhân với vai trò là người dùng cuối

2.2/ Mở rộng dữ liệu KH và tăng số lượng người dùng dịch vụ NHĐT

Nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi tăng số lượng người dùng NHĐT thuộc phân khúc KHCN

Lên danh sách và tặng quà cho các KH thỏa điều kiện các chương trình khuyến mãi tăng số lượng người dùng NHĐT thuộc phân khúc KHCN

Nghiên cứu xây dựng các chương trình khuyến mãi kích thích KH sử dụng dịch vụ NHĐT thuộc phân khúc KHCN

Lên danh sách và tặng quà cho các KH thỏa điều kiện các chương trình khuyến mãi kích thích KH sử dụng dịch vụ NHĐT thuộc phân khúc KHCN

2.3/ Công tác đào tạo, truyền thông sản phẩm, chính sách:

Phối hợp thiết kế và triển khai các kế hoạch marketing cho dịch vụ NHĐT

Soạn thảo tài liệu truyền thông. Phối hợp trong công tác truyền thông các quy trình, chính sách, sản phẩm, chương trình khuyến mãi thẻ đến các Đơn vị kinh doanh

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ liên quan mảng Sản phẩm Dịch vụ được phân công và tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ

Phối hợp các Phòng/Khối cập nhật, hoàn thiện Giáo trình đào tạo và đề thi nghiệp vụ liên quan đến các Chính sách/Sản phẩm/Chương trình dành cho Khách hàng cá nhân được phân công

2.4/ Đầu mối quản lý các dịch vụ thu hộ (TPbank, giữ hộ vàng, tài khoản trung gian thanh toán bất động sản, huy động vàng)

2.5/ Đầu mối quản lý biểu phí dịch vụ chung toàn hàng

2.6/ Báo cáo Giám đốc Mảng Thẻ & NHĐT định kỳ theo yêu cầu liên quan đến hoạt động NHĐT

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh) trở lên.

Ưu tiên nhân sự có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm các vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên nhạy bén về công nghệ và nắm bắt nhanh các xu hướng về công nghệ tại các ngân hàng

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý