Các vị trí tuyển dụng

Hội Sở - Nhân viên/ Chuyên viên quản lý chất lượng tín dụng

Hội Sở - Nhân viên/ Chuyên viên quản lý chất lượng tín dụng

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Xây dựng các chỉ tiêu đo lường rủi ro hoạt động, chất lượng tín dụng mảng PFS

1.1/ Thực hiện tính các hệ số đo lường về phát sinh nợ quá hạn mới

1.2/ Thực hiện tính các hệ số đo lường về xử lý nợ quá hạn, nợ xấu

1.3/ Thực hiện tính các ngưỡng giới hạn tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đối với từng sản phẩm tín dụng

2. Giám sát và thực hiện cảnh báo sớm đến các Đơn vị đối với các hồ sơ tín dụng có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ chuyển nợ quá hạn, giám sát tình hình xử lý nợ quá hạn của Đơn vị đảm bảo thực hiện theo kế hoạch

2.1/ Đề xuất các dấu hiệu khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển nợ quá hạn

2.2/ Thực hiện cảnh báo Đơn vị về các khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển nợ quá hạn

2.3/ Thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện xử lý nợ quá hạn của các Đơn vị theo định kỳ

2.4/ Thực hiện báo cáo đánh giá chất lượng tín dụng tổng thể và chất lượng tín dụng theo sản phẩm

3. Thực hiện đánh giá, xác định giá trị khoản nợ quá hạn của Đơn vị

3.1/ Thực hiện tính giá trị khoản nợ quá hạn/nợ xấu ĐVKD bán cho Khối Xử lý nợ

3.2/ Thực hiện đánh giá kết quả bán nợ của ĐVKD cho Khối Xử lý nợ theo định kỳ

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh,…

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Khả năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính

Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Am hiểu về quy trình vận hành/tác nghiệp của ngân hàng.

Am hiểu pháp luật ngành ngân hàng

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý