Các vị trí tuyển dụng

Hội Sở - Chuyên viên Quản lý Tài chính và Kế hoạch - Khối Bán lẻ

Hội Sở - Chuyên viên Quản lý Tài chính và Kế hoạch - Khối Bán lẻ

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 17/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng Quản lý Tài chính và Kế hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các VBLQ liên quan đến hoạt động xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm giao cho Vùng/Kênh/ĐVKD/Hub với đơn vị có liên quan.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến các hệ thống/chương trình/phần mềm/báo cáo để tạo sự dễ dàng linh hoạt trong quá trình thực hiện công việc.

2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị liệu phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Khối. Đưa ra các đặc tả cho Phòng MIS để xây dựng hệ thống báo cáo phục vụ cho mục đích quản trị của Khối

Phối hợp với Khối VH & CN trong việc xây dựng các công cụ quản lý báo cáo kết quả kinh doanh, thu nhập/chi phí và định kỳ ngày/tuần/tháng/quý gởi báo cáo đến các Trung tâm/Phòng/Mảng có liên quan

Tổng hợp, theo dõi, giám sát, định kỳ báo cáo đánh giá việc thực hiện ngân sách của Khối

Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh theo Bộ chỉ tiêu kinh doanh của các Vùng/Kênh KDTT/ĐVKD/Hub

Thực hiện các báo cáo kết quả chi hoa hồng, chương trình thi đua của các Vùng/Kênh KDTT/ĐVKD/Hub

Thực hiện báo cáo đánh giá, phân tích hiệu quả liên quan đến thu nhập, chi phí của các Vùng/Kênh KDTT/ĐVKD/Hub

Thực hiện việc đánh giá số liệu hệ thống, đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời, chính xác nhằm phục vụ mục đích quản lý kinh doanh của các Trung tâm/Phòng/Mảng có liên quan

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh) trở lên.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng ở vị trí tương đương

Hiểu biết về lĩnh vực dịch vụ khách hàng

Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ và các quy định, quy trình của Ngân hàng.

Có tư duy hệ thống và khả năng phân tích số liệu

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý