Các vị trí tuyển dụng

Hội Sở - CVC Marketing Sản phẩm (Tiền Gửi, Vay, Bảo hiểm) - Product Marketing Supervisor

Hội Sở - CVC Marketing Sản phẩm (Tiền Gửi, Vay, Bảo hiểm) - Product Marketing Supervisor

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động

Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Mảng MARSPBL phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng.

Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách và bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) hằng năm của Mảng MARSPBL phù hợp với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển của Ngân hàng.

2. Xây dựng, cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Phòng MARSPBL phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật.

Xây dựng đầy đủ các Văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của Ngân hàng liên quan đến hoạt động của nhóm nghiệp vụ phụ trách

Nghiên cứu, xây dựng và điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo nhu cầu quản trị của Ngân hàng trong từng thời kỳ, bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh và hệ thống Bản mô tả công việc.

Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng MARSPBL nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông các sản phẩm thuộc Khối DVNH & TCCN

3. Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

Xây dựng kế hoạch hoạt động marketing hằng năm phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng

Lập kế hoạch sử dụng và quản lý ngân sách truyền thông marketing các sản phẩm theo định hướng kinh doanh của Khối trong từng thời kỳ.

Phân tích và xây dựng chương trình truyền thông, marketing tổng thể trên các kênh hiện hữu tại Ngân hàng và kênh quảng bá tăng cường bên ngoài cho các sản phẩm/dịch vụ trên cơ sở phân tích hành vi, thói quen của từng phân khúc khách hàng mục tiêu cho từng chiến dịch khác nhau nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Xây dựng kế hoạch Marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của Khối

Tổ chức phân công, quản lý công việc, quản lý bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực phù hợp với tình hình hoạt động của Mảng trong từng thời kỳ.

Phối hợp với TT PTSP và TT PTKD phát triển sản phẩm phù hợp với định hướng kinh doanh và phân khúc khách hàng

Lập báo cáo phân tích và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động của Mảng cho Giám đốc Mảng/TBP MARSPBL định kỳ hằng tháng.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, PR, Truyền thông, Ngân hàng và các ngành liên quan

Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ C (Tiếng Anh) trở lên

TOIEC 600 trở lên hoặc IELTS 6.0 trở lên

Tối thiểu trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Bộ phận Marketing bán lẻ tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn, và có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing/ Bán lẻ.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý