Các vị trí tuyển dụng

Hội Sở - Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng và Tài Trợ Thương Mại - Doanh Nghiệp

Hội Sở - Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng và Tài Trợ Thương Mại - Doanh Nghiệp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 10/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động
- Tham gia xây dựng chiến lược hoạt động của Khối
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Mảng Tín dụng và tài trợ thương mại phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng
- Xây dựng kế hoạch ngân sách và bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) hằng năm của Mảng Tín dụng và tài trợ thương mại phù hợp với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển của Ngân hàng
- Triển khai và tổng hợp các báo cáo cho Giám đốc phòng hoặc Lãnh đạo khối về phân tích tổng thể, mục tiêu, định hướng phát triển, chiến lược phát triển sản phẩm huy động định kỳ hằng năm

2. Xây dựng, cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng Tín dụng và tài trợ thương mại phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật
- Xây dựng đầy đủ các Văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của Ngân hàng liên quan đến hoạt động của Mảng Tín dụng và tài trợ thương mại (TTTM) phụ trách
+ Xây dựng và cập nhật/điều chỉnh các các sản phẩm, dịch vụ về Tín dụng và TTTM dành cho KHDN (bao gồm sản phẩm theo ngành, sản phẩm Chuỗi)
+ Xây dựng và cập nhật/điều chỉnh Biểu lãi suất cho vay, chiết khấu dành cho KHDN
+ Xây dựng và cập nhật/điều chỉnh Biểu phí dịch vụ liên quan đến sản phẩm Tín dụng, TTTM dành cho KHDN
- Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách, sản phẩm thuộc Mảng Tín dụng và tài trợ thương mại nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho các sản phẩm của Ngân hàng
+ Nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng; tìm hiểu đối thủ cạnh tranh; phân tích và xác định nhu cầu của từng phân khúc khách hàng để đánh giá, đề xuất cải tiến sản phẩm Tín dụng và tài trợ thương mại phù hợp với thị trường, định hướng phát triển của Ngân hàng
+ Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, phân tích và xác định nhu cầu của từng đối tác, chuỗi sản xuất-kinh doanh để đánh giá, đề xuất triển khai các gói sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp, chuỗi hệ sinh thái của khách hàng doanh nghiệp, nhóm đối tượng khách hàng cá nhân do Khối phát triển thông qua các khách hàng và các đối tác

3. Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao
- Xây dựng và phát triển các sản phẩm các sản phẩm Tín dụng và TTTM
+ Xây dựng và phát triển các sản phẩm/dịch vụ tín dụng và tài trợ thương mại
+ Xây dựng và phát triển các sản phẩm/dịch vụ theo Chuỗi, Ngành kinh tế
+ Phối hợp với các Phòng/Ban Hội sở xây dựng và phát triển các gói sản phẩm (Combo)
+ Xây dựng Biểu lãi suất cho vay, chiết khấu dành cho khách hàng doanh nghiệp
+ Xây dựng Biểu phí dịch vụ liên quan đến Tín dụng, TTTM, TTQT dành cho khách hàng doanh nghiệp
- Quản lý danh mục sản phẩm Tín dụng và TTTM
+ Quản lý hiệu quả vòng đời sản phẩm về huy động, đánh giá hiệu quả sản phẩm
+ Quản lý, điều chỉnh và cập nhật danh mục sản phẩm Tín dụng và TTTM
+ Tổ chức đào tạo sản phẩm, xây dựng bộ đề test sản phẩm huy động
- Xúc tiến các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến sản phẩm Tín dụng và TTTM
+ Phối hợp với Phòng Hội sở liên quan thực hiện quảng bá các Chương trình/ Chính sách/ Sản phẩm/ Dịch vụ trên các công cụ bán hàng, các ứng dụng công nghệ và các phương tiện truyền thông.
+ Đảm bảo thực hiện liên hệ với các Đơn vị, đối tác, cơ quan ban ngành (nếu có) để đưa các sản phẩm, chính sách, chương trình khuyến mại ra thị trường
- Hỗ trợ ĐVKD, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm
+ Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung sản phẩm, dịch vụ liên quan đến KHDN
- Đào tạo kiến thức sản phẩm
+ Xây dựng/cập nhật tài liệu đào tạo sản phẩm tín dụng và tài trợ thương mại
+ Phối hợp với các Phòng/Ban hội sở tổ chức đào tạo sản phẩm tín dụng và tài trợ thương mại (trực tiếp/ elearning)
- Nhiệm vụ khác
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên
- Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của Mảng Tín dụng và TTTM và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động cho Giám đốc Phòng PTSP KHDN
- Lập báo cáo liên quan đến hoạt động của Mảng Tín dụng và TTTM cho các cơ quan chức năng.

4. Tổ chức phân công công việc cho CBNV và các hoạt động tại Mảng Tín dụng và tài trợ thương mại

5. Xây dựng tinh thần làm việc cộng tác và môi trường làm việc hiệu quả, minh bạch

6. Đảm nhiệm vai trò là đại sứ thương hiệu SCB
7. Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác

8. Phát triển năng lực bản thân để đáp ứng nhu cầu công việc

Yêu cầu công việc

1. Học vấn và Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại…
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Visio, ...)
- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
- Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực nhân sự; trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý trở lên hoặc các vị trí tương đương

2. Kiến thức/năng lực và Kỹ năng chuyên môn
- Am hiểu và có kiến thức sâu về sản phẩm Tín dụng và TTTM và các sản phẩm liên quan
- Am hiểu về quy trình phát triển sản phẩm, các kiến thức nghiệp vụ về ngân hàng và văn bản pháp lý
- Am hiểu Khách hàng và các nhu cầu, đặc tính khách hàng Doanh nghiệp
- Kỹ năng:
+ Tư duy chiến lược
+ Xây dựng kế hoạch hành động;
+ Quản lý và nâng cao hiệu suất công việc;
+ Giao tiếp và Thuyết trình hiệu quả.
+ Quản lý xung đột và mâu thuẫn;
+ Huấn luyện và phát triển nhân viên.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý