Các vị trí tuyển dụng

Hội Sở - Nhân viên/Chuyên viên Quản lý năng suất và Chất lượng bán

Hội Sở - Nhân viên/Chuyên viên Quản lý năng suất và Chất lượng bán

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Xây dựng và Vận hành hệ thống/chương trình quản lý KPIs/Hiệu quả công việc đối với đội ngũ nhân sự kinh doanh thuộc Khối DVNH&TCCN trên toàn hệ thống:

1.1/ Xây dựng quy định/chính sách KPIs/Hiệu quả công việc áp dụng cho nhân sự kinh doanh thuộc Khối trên toàn hệ thống

1.2/ Lập báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KPIs/Hiệu quả công việc của nhân sự kinh doanh thuộc Khối DVNH&TCCN trên toàn hệ thống

1.3/ Xây dựng, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình thi đua dành cho nhân sự kinh doanh thuộc Khối DVNH&TCCN trên toàn hàng

1.4/ Truyền thông bộ chỉ tiêu KPIs đến toàn thể nhân sự kinh doanh thuộc Khối DVNH&TCCN trên toàn hàng thông qua công tác tương tác phản hồi kết quả KPIs

2. Quản lý kết quả chi trả lương hiệu suất:

2.1/ Thực hiện chi lương hiệu suất đối với nhân sự kinh doanh thuộc Khối DVNH&TCCN

2.2/ Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tính phù hợp của kết quả chi lương hiệu suất với kết quả kinh doanh của Đơn vị

3. Kiểm soát, đánh giá chất lượng kết quả thực hiện KPIs của đội ngũ nhân viên bán hàng thuộc Khối DVNH&TCCN

3.1/ Thực hiện các báo cáo đánh giá chất lượng bán hàng của đội ngũ nhân viên bán hàng trên toàn hệ thống

3.2/ Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng bán hàng, quy trình bán hàng, giảm thiểu các gian lận trong việc ghi nhận kết quả KPIs của đội ngũ nhân viên bán hàng trên toàn hệ thống

3.3/ Đề xuất điều chỉnh cơ chế đánh giá, ghi nhận kết quả KPIs đối với đội ngũ bán hàng

3.4/ Tham gia xây dựng và điều chỉnh cơ chế lương thưởng dành cho nhân sự thuộc Khối DVNH&TCCN trên toàn hệ thống

4. Nhiệm vụ khác:

4.1/ Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo và triển khai thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

4.2/ Thực hiện cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.

4.3/ Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy định, quy trình có liên quan

4.4/ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,…

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)

Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...trở lên)

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn.

Có hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng mảng Khách hàng cá nhân
Có kiến thức về việc triển khai KPIs

Kỹ năng làm việc nhóm.
Kỹ năng văn hóa giao tiếp công sở, giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp/thống kê.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý