Các vị trí tuyển dụng

Kiểm soát viên - Khu vực Quận 11; 5

Kiểm soát viên - Khu vực Quận 11; 5

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Cạnh Tranh - Hấp Dẫn
  • Chế độ: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng
  • Nơi Làm Việc:: Tp. Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ gửi hồ sơ:: Mr. Sơn- 0902 224 214 - sonnnh@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 31/10/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Kiểm soát hạch toán giao dịch:
2. Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng quản lý, giám sát, điều phối và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động giao dịch tại quầy và công tác phục vụ Khách hàng của Giao dịch viên tại Đơn vị.
3. Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng triển khai và giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SCB.
4. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Quy chế, Quy định, Quy trình, các chế độ thuộc chức năng nhiệm vụ của Đơn vị có liên quan lĩnh vực phụ trách.
5. Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của SCB và của Chi nhánh.
6. Kiểm tra, giám sát thực hiện việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu, báo cáo có liên quan theo đúng quy định của SCB.
7. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí Kế toán viên/Giao dịch viên trong ngành ngân hàng.


Kiến thức:

- Có hiểu biết sâu về sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng quản lý nhóm

- Kỹ năng giám sát bán hàng

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý