Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Kiểm soát viên Giao dịch - KV Hà Nội

Kiểm soát viên Giao dịch - KV Hà Nội

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội
  • Thông tin liên hệ: hoantn@scb.com.vn
  • Nơi làm việc: Hà Nội
  • Chế độ đãi ngộ: Cạnh tranh - Hấp dẫn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 08/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Kiểm soát hạch toán giao dịch:
- Kiểm tra, phê duyệt các giao dịch trên hệ thống theo hạn mức, thẩm quyền được phê duyệt.
- Kiểm tra và ký kiểm soát các chứng từ liên quan đến giao dịch tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, tiền vay, chuyển tiền, tiền ký quỹ và các giao dịch về mua bán ngoại tệ và vàng, ... (trừ cho vay KHCN bảo đảm bằng số dư tài khoản tiền gửi đối với KHDN) và các văn bản/giấy tờ khác có liên quan thuộc thẩm quyền trong quá trình kiểm soát tại Đơn vị theo đúng quy định của SCB và của pháp luật.
- Kiểm tra, ký xác nhận trên báo cáo giao dịch của CBNV thuộc mảng phân công phụ trách trong ngày.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ được phân công phụ trách.
- Kiểm tra và ký kiểm soát báo cáo sao kê tiền gửi, kiểm tra dự chi cuối tháng, đảm bảo dự chi đúng, đủ và khớp đúng giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.
- Giám sát các hoạt động của CBNV thuộc mảng phân công phụ trách để đảm bảo an toàn đối với các giao dịch.
- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ pháp lý mở tài khoản của khách hàng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của SCB.
- Chấm và kiểm soát nhật ký chứng từ hàng ngày, đảm bảo khớp đúng trước khi chuyển về Phòng Kế toán - Ngân quỹ Chi nhánh hậu kiểm.
- Kiểm tra và ký xác nhận số lượng ấn chỉ, ấn phẩm quan trọng đã sử dụng trong ngày, ấn chỉ, ấn phẩm tồn tại quầy giao dịch cuối ngày.
- Kiểm tra cân đối và các số liệu kế toán đảm bảo khớp đúng giữa sao kê chi tiết và tài khoản tổng hợp.
- Kiểm soát các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ Thẻ và Dịch vụ Ngân hàng Điện tử.
- Thực hiện kiểm quỹ giữa giờ và cuối ngày theo quy định của SCB.
2. Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng quản lý, giám sát, điều phối và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động giao dịch tại quầy và công tác phục vụ Khách hàng của Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn, Giao dịch viên tại Đơn vị.
- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu.
- Theo dõi, giám sát, điều phối và tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động giao dịch tại quầy và công tác phục vụ khách hàng của Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn, Giao dịch viên.
3. Tham gia/hỗ trợ thực hiện hoạt động kinh doanh đối với mảng nghiệp vụ kinh doanh của Phòng/Bộ phận DVKH.
4. Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng triển khai và giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SCB.
5. Đối với Kiểm soát viên Giao dịch tại Phòng Giao dịch thực hiện thêm các nhiệm vụ:
' - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hạch toán trên hệ thống core Baking khi giải ngân, cấp bảo lãnh, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến quản lý nợ vay (thu gốc, thu lãi, thu phí, xuất nhập tài sản bảo đảm …) (trừ đối tượng Khách hàng ưu tiên - nếu có).
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác hạch toán kế toán tài chính, công tác quyết toán theo quy định của SCB và chi phí phát sinh tại PGD.
6. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Quy chế, Quy định, Quy trình, các chế độ thuộc chức năng nhiệm vụ của Đơn vị có liên quan lĩnh vực phụ trách.
7. Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.
8. Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của SCB và của Chi nhánh.
- Báo cáo kịp thời các trường hợp phát sinh bất thường trong phạm vi công việc được phân công.
9. Kiểm tra, giám sát thực hiện việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, tài liệu, báo cáo có liên quan theo đúng quy định của SCB.
10. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí Kế toán viên/Giao dịch viên trong ngành ngân hàng.


Kiến thức:

- Có hiểu biết sâu về sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng quản lý nhóm

- Kỹ năng giám sát bán hàng

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

- Văn hóa giao tiếp công sở.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Bộ phận Tuyển dụng – Email: hoantn@scb.com.vn

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý