Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Kiểm soát viên Giao dịch

Kiểm soát viên Giao dịch

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội
  • Mức lương thưởng: 12 - 20 triệu: Ngành nghề: Ngân hàng
  • Thông tin liên hệ: Liên hệ: Ms Uyên, SĐT 0357133374: Nơi Làm Việc: Hà Nội
  • Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng
  • Ngày hết hạn: 30/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

2. Kiến thức:

- Có hiểu biết sâu về sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.

3. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm ở vị trí Kiểm soát viên hoặc Tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí Kế toán viên/Giao dịch viên trong ngành ngân hàng.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng Miền Bắc – SĐT: (024) 32181172 (Ext: 118) hoặc 0357133374

Email : uyentt@scb.com.vn

Yêu cầu công việc

1. Kiểm soát hạch toán giao dịch:

- Kiểm tra, phê duyệt các giao dịch trên hệ thống theo hạn mức, thẩm quyền được phê duyệt.

- Kiểm tra và ký kiểm soát các chứng từ liên quan đến giao dịch tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, tiền vay, chuyển tiền, tiền ký quỹ và các giao dịch về mua bán ngoại tệ và vàng, ... (trừ cho vay KHCN bảo đảm bằng số dư tài khoản tiền gửi đối với KHDN) và các văn bản/giấy tờ khác có liên quan thuộc thẩm quyền trong quá trình kiểm soát tại Đơn vị theo đúng quy định của SCB và của pháp luật.

- Kiểm tra, ký xác nhận trên báo cáo giao dịch của CBNV thuộc mảng phân công phụ trách trong ngày.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ được phân công phụ trách.

- Kiểm tra và ký kiểm soát báo cáo sao kê tiền gửi, kiểm tra dự chi cuối tháng, đảm bảo dự chi đúng, đủ và khớp đúng giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.

- Giám sát các hoạt động của CBNV thuộc mảng phân công phụ trách để đảm bảo an toàn đối với các giao dịch.

- Chấm và kiểm soát nhật ký chứng từ hàng ngày, đảm bảo khớp đúng trước khi chuyển về Phòng Kế toán - Ngân quỹ Chi nhánh hậu kiểm.

2. Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng quản lý, giám sát, điều phối và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động giao dịch tại quầy và công tác phục vụ Khách hàng của Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn, Giao dịch viên tại Đơn vị.

3. Tham gia/hỗ trợ thực hiện hoạt động kinh doanh đối với mảng nghiệp vụ kinh doanh của Phòng/Bộ phận DVKH.

4. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Quy chế, Quy định, Quy trình, các chế độ thuộc chức năng nhiệm vụ của Đơn vị có liên quan lĩnh vực phụ trách.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý