Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Báo cáo quản trị - Hội sở

Nhân viên Báo cáo quản trị - Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
 • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 18/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Vận hành thường xuyên hệ thống báo cáo quản trị, hệ thống báo cáo kế hoạch của ngân hàng nhằm phục vụ công tác quản trị, điều hành.
 • Xây dựng/chỉnh sửa/cập nhật các báo cáo kế hoạch theo bộ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.
 • Theo dõi, phát hiện và xử lý các sai sót của dữ liệu trên các phân hệ nghiệp vụ báo cáo quản trị, báo cáo kế hoạch.
 • Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh các báo cáo quản trị theo cây thu nhập chi phí đã ban hành.
 • Hỗ trợ thực hiện xây dựng các báo cáo quản trị theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, kinh tế hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có kiến thức tổng quan về Tài chính ngân hàng, về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Anh văn: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word…
 • Kỹ năng: Giao tiếp công sở, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp/thống kê, tư duy logic.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý

----- Additionally, paste this code immediately after the opening tag: ----- ----- GA TRACKING CODE: -----