Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Báo cáo vận hành - Hội sở

Nhân viên Báo cáo vận hành - Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
 • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 18/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thực hiện phân tích các yêu cầu xây dựng báo cáo vận hành (các báo cáo số liệu như báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp, sao kê,…) theo các phân hệ trong Core và phối hợp với Phòng Data Warehouse chỉnh sửa, xây dựng các báo cáo vận hành theo yêu cầu.
 • Vận hành thường xuyên hệ thống báo cáo vận hành, báo cáo quản trị trên chương trình Power BI của ngân hàng nhằm phục vụ công tác quản trị, điều hành.
 • Hỗ trợ đơn vị, các phòng ban có liên quan trong việc xây dựng, tổ chức, mô tả công thức và cung cấp số liệu phục vụ nhu cầu thông tin một số dự án của Ngân hàng.
 • Thường xuyên cập nhật bộ từ điển hệ thống báo cáo vận hành trong quá trình xây dựng báo cáo vận hành.
 • Hỗ trợ thực hiện xây dựng các báo cáo quản trị theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, kinh tế hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có kiến thức tổng quan về Tài chính ngân hàng, về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Anh văn: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word…
 • Kỹ năng: Giao tiếp công sở, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp/thống kê, tư duy logic.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý

----- Additionally, paste this code immediately after the opening tag: ----- ----- GA TRACKING CODE: -----