Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng, Quảng Ninh

 • Nơi Làm Việc: Hải Phòng,Quảng Ninh
 • Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh
 • Thông tin liên hệ: hoantn@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

-Có tối thiểu 12 tháng làm việc trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế (Tài chính, Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm…).
-Có kiến thức về Kinh doanh, Hoạt động tài chính, tiêu dùng, có hiểu biết về các giải pháp giải quyết vấn đề làm việc nhóm.
-Có khả năng làm việc dưới áp lực, kiễn nhẫn. Linh hoạt, chủ động trong công việc.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng Miền Bắc – Mr.Hoàn - Email: hoantn@scb.com.vn

Yêu cầu công việc

 • Hỗ trợ tham mưu Lãnh đạo Phòng trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh mảng tín dụng KHCN của Đơn vị.
 • Thực hiện công tác bán các sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN tại Đơn vị theo chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Thực hiện công tác chăm sóc và phát triển Khách hàng Cá nhân tại Đơn vị.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của SCB và của Đơn vị.
 • Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, báo cáo có liên quan theo đúng quy định của SCB.
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý