Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Định chế tài chính

Nhân viên Định chế tài chính

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thông tin liên hệ: Ms. Trang: ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/10/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Thực hiện thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các định chế tài chính

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng việc thiết lập, duy trì, phát triển hay chấm dứt quan hệ hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước.
 • Thực hiện đánh giá các mối quan hệ hợp tác với các định chế tài chính do mình phụ trách.
 • Quản lý hệ thống thông tin về các định chế tài chính do mình phụ trách.
 • Thực hiện cập nhật, cung cấp thông tin cho các định chế tài chính; Thực hiện tiếp nhận, xử lý yêu cầu của các định chế tài chính.
 • Nghiên cứu trình Lãnh đạo Phòng việc mở, duy trì, đóng và quản lý hồ sơ tài khoản Nostro của Ngân hàng tại các Ngân hàng đại lý ở nước ngoài.
 • So sánh biểu phí, báo cáo lãnh đạo Phòng để sử dụng hiệu quả các tài khoản Nostro.
 • Phân tích, đánh giá định chế tài chính để xác lập các hạn mức tín dụng, giao dịch vốn, ngoại hối giữa Ngân hàng và định chế tài chính.
 • Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng trong việc ban hành biểu phí dịch vụ áp dụng cho các định chế tài chính.
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ quan hệ đại lý, quan hệ định chế tài chính.

2. Đầu mối phát triển kinh doanh với các định chế tài chính

 • Tìm hiểu và tham mưu cho Lãnh đạo Phòng sử dụng các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hay dịch vụ hỗ trợ của các định chế tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm mới cho SCB.
 • Liên kết với các định chế tài chính nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hoặc gia tăng các tiện ích cộng thêm cung cấp cho các khách hàng của Ngân hàng.
 • Tiếp thị các định chế tài chính nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng cho các định chế tài chính.

3. Nhiệm vụ khác

 • Thực hiện theo các quy trình tác nghiệp nội bộ của Phòng.
 • Thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu phát sinh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản Trị kinh doanh, Tiếng Anh Thương mại
 • Đặc biệt yêu câu trình độ tiếng anh lưu loát: Toeic từ 800 trở lên hoặc IElts từ 6.5 trở lên
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng ở các bộ phận Định chế tài chính, Tài trợ thương mại.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý