Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Định giá trực tiếp

Chuyên viên Định giá trực tiếp

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thu nhập: Cạnh tranh
 • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
 • Ngành nghề: Định giá
 • Ngày hết hạn: 30/08/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Trực tiếp thẩm định và tái thẩm định tài sản bảo đảm theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Lãnh đạo Phòng tình hình thực hiện công tác trong kỳ và lập kế hoạch công tác kỳ sau.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Thẩm định giá hoặc các ngành khác (có liên quan) nhưng có chứng chỉ định giá bất động sản, máy móc thiết bị.

 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành cơ khí, xây dựng.

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm cùng vị trí hoặc vị trí tương đương.

 • Anh văn: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.

 • Kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản và phân tích tổng hợp/thống kê

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý