Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Hành chính

Nhân viên Hành chính

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
  • Ngành nghề: Hành chính/Thư ký
  • Ngày hết hạn: 12/08/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Thực hiện công tác hành chính tại Hội sở:
+ Thực hiện việc giám sát công tác hành chính toàn hàng.
+ Thực hiện / đề xuất tu chỉnh các quy trình, quy định và định mức liên quan đến công tác hành chính, công tác quản lý kho ấn phẩm thường, quà tặng, kho lưu trữ chứng từ tập trung toàn hàng.
+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý kho và phân bổ, cấp phát ấn phẩm thường, quà tặng, vật liệu, văn phòng phẩm cho toàn hàng sử dụng kịp thời.
+ Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu giấy báo cước và bảng kê chi tiết cước đường truyền, điện thoại,.. Thực hiện thanh toán các chi phí điện, nước, cước điện thoại, cước internet, 3G, phí bản quyền và các chi phí liên quan khác của Hội sở.
- Thực hiện công tác hậu cần tại Hội sở:
+ Xây dựng, soạn thảo / tủ chỉnh quy định quản lý và sử dụng xe ô tô, định mức nhiên liệu xe ô tô toàn hàng.
+ Hỗ trợ công tác làm giấy tờ xe, lưu giữ và quản lý các hồ sơ pháp lý của xe.
- Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản các hồ sơ chứng từ liên quan đến công tác hành chính quản trị, mua sắm, quản lý kho ấn phẩm thường, quà tặng.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo phụ trách về tình hình thực hiện công tác hành chánh tại Hội sở.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Hành chính, nhân sự, văn thư, luật...
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)..
- Hiểu về lĩnh vực hành chính, hậu cần.
Kỹ năng:
- Văn hóa giao tiếp công sở.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng làm việc nhóm.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý