Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Hỗ trợ ALCO - Hội sở

Nhân viên Hỗ trợ ALCO - Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
 • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
 • Ngành nghề: ALCO
 • Ngày hết hạn: 18/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ Hội đồng quản lý tài sản Nợ - tài sản Có đưa ra các quyết định liên quan đến kế hoạch quản lý cấu trúc tài sản Nợ - tài sản Có của Ngân hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và tình hình thị trường:

 • Thực hiện việc thu thập, tổ chức lưu trữ dữ liệu, thông tin vĩ mô làm cơ sở cho việc phân tích, nhận định và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô phục vụ cho các công việc của Phòng.
 • Xây dựng, đề xuất, quản lý cấu trúc bảng cân đối kế toán cho SCB.
 • Thực hiện việc tổng hợp và chuẩn bị tài liệu họp ALCO.
 • Thực hiện báo cáo phân tích tài sản nợ tài sản có hàng tháng.
 • Nghiên cứu, đề xuất danh mục đầu tư phi tín dụng.
 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.
 • Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan theo chỉ đạo của Giám đốc.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo phụ trách về tình hình thực hiện các công việc liên quan.

3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính, Ngân hàng, kế toán...
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)

Kinh nghiệm:

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng là một lợi thế).

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý

----- Additionally, paste this code immediately after the opening tag: ----- ----- GA TRACKING CODE: -----