Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Hỗ trợ Định giá trực tiếp

Nhân viên Hỗ trợ Định giá trực tiếp

  • Nơi Làm Việc: Long An,TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
  • Ngành nghề: Định giá
  • Ngày hết hạn: 30/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

+ Trực tiếp thẩm định và tái thẩm định tài sản bảo đảm theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

+ Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Lãnh đạo Phòng tình hình thực hiện công tác trong kỳ và lập kế hoạch công tác kỳ sau.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu công việc

+ Ưu tiên các ứng viên là nhân viên chính thức của SCB đang làm việc tại vị trí HTKD hoặc đang làm việc ở các vị trí khác.

+ Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Thẩm định giá hoặc các ngành khác nhưng có chứng chỉ định giá bất động sản, máy móc thiết bị.

+ Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành cơ khí, xây dựng.

+ Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm cùng vị trí

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý