Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh

Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Ngành nghề: Hỗ trợ Kinh doanh và Khai thác Tài sản
  • Ngày hết hạn: 30/08/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

+ Thực hiện việc giám sát chất lượng tín dụng các khoản cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại đã được phê duyệt;

+ Tiếp nhận, quản lý hồ sơ vay vốn đã được phê duyệt của khách hàng từ Phòng Kinh doanh và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

+ Giám sát việc quản lý tài sản bảo đảm. Giám sát việc đánh giá lại tài sản theo định kỳ, phân tích mức độ ảnh hưởng do sự thay đổi về giá trị của từng loại tài sản bảo đảm.

+ Giám sát chất lượng tín dụng của các món vay, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng.

+ Thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh của nhân viên kinh doanh đối với khách hàng.

+ Quản lý danh mục cho vay, bảo lãnh theo danh mục ngành nghề kinh doanh, loại hình cho vay, hạn mức tín dụng,… theo chính sách tín dụng của SCB theo từng thời kỳ và đề xuất biện pháp thích hợp để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

+ Kiểm soát và thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (dự phòng chung, dự phòng cụ thể) tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.

+ Soạn thảo các văn bản, hợp đồng, mẫu biểu liên quan đến tín dụng; tiến hành công chứng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, phong tỏa và các thủ tục tài sản đảm bảo khác theo đúng quy định trước khi cấp tín dụng

Yêu cầu công việc

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

+ Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...).

+ Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

+Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hỗ trợ kinh doanh.

+Văn hóa giao tiếp công sở

+Kỹ năng giao tiếp

+Kỹ năng làm việc nhóm

+Kỹ năng bán hàng

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý