Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Hỗ trợ Thẩm định và phê duyệt - Hội sở

Nhân viên Hỗ trợ Thẩm định và phê duyệt - Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
 • Chế độ đãi ngộ: Cạnh tranh và đáp ứng thỏa đáng
 • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 26/01/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thực hiện tiếp nhận và phân bổ hồ sơ Thẩm định/Tái thẩm định của khách hàng thuộc phân khúc bán lẻ NV/CV TĐTD KHCN.
 • Thực hiện tiếp nhận và phân bổ hồ sơ nhập liệu hồ sơ mở/nâng/giảm,…hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 • Giám sát tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản đảm bảo; đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi khách hàng theo định kỳ, đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.
 • Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến việc quản lý, lưu trữ tất cả hồ sơ tín dụng (mở và quản lý sổ theo dõi tờ trình/phiếu ý kiến,…) các công văn đi và đến của phòng.
 • Thực hiện nhập liệu hồ sơ mở/nâng/giảm,…hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • CBNV đang làm việc chính thức tại SCB.
 • Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý