Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng - Khu vực miền Tây

Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng - Khu vực miền Tây

  • Nơi Làm Việc: Bến Tre,Cà Mau,Cần Thơ
  • Địa điểm làm việc: Tiền Giang: Gò Công, Cái Bè,...
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 31/08/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

+ Thực hiện công tác giám sát chất lượng tín dụng của các món vay, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng.

+ Tiếp nhận, quản lý hồ sơ vay vốn đã được phê duyệt của khách hàng và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

+ Giám sát việc quản lý tài sản bảo đảm. Giám sát việc đánh giá lại tài sản theo định kỳ, phân tích mức độ ảnh hưởng do sự thay đổi về giá trị của từng loại tài sản bảo đảm. Giám sát chất lượng tín dụng của các món vay, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng.

+ Quản lý danh mục cho vay, bảo lãnh theo danh mục ngành nghề kinh doanh, loại hình cho vay, hạn mức tín dụng,… theo chính sách tín dụng của SCB theo từng thời kỳ và đề xuất biện pháp thích hợp để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

+ Thực hiện công tác hỗ trợ tín dụng, bảo lãnh, tài trợ thương mại và các nghiệp vụ tín dụng khác của Đơn vị kinh doanh.

+ Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Lãnh đạo Phòng thuộc Đơn vị kinh doanh.

Yêu cầu công việc

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

+ Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...).

+ Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

+Ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hỗ trợ tín dụng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý