Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Kế toán Chi tiêu - Hội sở

Nhân viên Kế toán Chi tiêu - Hội sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Liên hệ: Ms. Uyên - 0907 109 795 - uyennmt1@scb.com.vn
  • Lương và Phúc Lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/12/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Thực hiện các bút toán hạch toán chi phí lương và các khoản liên quan đến lương cho CBNV ngân hàng; thực hiện chi các khoản thu nhập khác cho CBNV theo quyết định, tờ trình được duyệt của phòng TCNS.
Kiểm tra bộ chứng từ và hạch toán các bút toán hạch toán kế toán liên quan đến TSCĐ, CCLĐ, XDCB, ….
Thực hiện chi các khoản trợ cấp theo quy định.
Theo dõi, phát hiện và báo cáo kịp thời những khoản thu nhập và chi phí không đúng chế độ.
Kiểm tra bộ chứng từ và hạch toán các bút toán hạch toán kế toán liên quan các khoản chi tiêu, mua sắm, quảng cáo, hội nghị, in ấn, lễ tân khánh tiết.
Theo dõi, quản lý , thực hiện báo cáo về các khoản phải thu - phải trả toàn hàng hàng tháng.
Thực hiện quản lý và kiểm soát kho ấn phẩm quan trọng, ấn phẩm thường về giá trị sổ sách kế toán, kiểm kê kho ấn phẩm quan trọng, ấn phẩm thường định kỳ.
Đề xuất về số lượng, nhu cầu in ấn phẩm quan trọng, phục vụ cho hoạt động toàn hàng.
Thực hiện việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định, công cụ lao động….định kỳ và đột xuất theo quy định của Nhà nước và của Ngân hàng.
Cập nhật các văn bản pháp quy liên quan và điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ của Phòng một cách kịp thời.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động kế toán nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế toán Ngân hàng/Kinh tế, các chuyên ngành có liên quan
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh: Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...).
Kinh nghiệm:
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán Ngân hàng, Giao dịch viên.
Kiến thức:
- Kiến thức vững về Kế toán Ngân hàng
Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích tài chính
- Nắm vững VAS
- Thông thạo vi tính văn phòng
- Kỹ năng làm việc nhóm

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý