Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Kế toán nội bộ - Chi nhánh Sông Hàn( Yêu cầu có kinh nghiệm)

Nhân viên Kế toán nội bộ - Chi nhánh Sông Hàn( Yêu cầu có kinh nghiệm)

 • Nơi Làm Việc: Đà Nẵng
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 27/01/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thực hiện kiểm soát tính đầy đủ, nội dung phù hợp (về mặt chứng từ) hồ sơ giải ngân theo đúng quy định, quy trình của Ngân hàng, hạch toán trên hệ thống khi giải ngân, cấp bảo lãnh; hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến quản lý nợ vay (thu gốc, thu lãi, thu phí, xuất nhập tài sản bảo đảm …) (trừ cho vay cầm cố Sổ/Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá, Số dư tài khoản tiền gửi của Khách hàng cá nhân mở tại SCB và trừ đối tượng Khách hàng ưu tiên theo quy định của SCB).
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bộ phận kế toán nội bộ
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan
 • Thực hiện chấm báo cáo điện tử, các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan ban ngành có liên quan (báo cáo thông tư 31 …), của SCB và của Chi nhánh.
 • Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán, Tài chính ngân hàng...
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...).
 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.
 • Yêu cầu: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán ngân hàng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý