Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên/Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhân viên/Chuyên viên Khách hàng cá nhân

 • Nơi Làm Việc: Nghệ An
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/10/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ tham mưu Lãnh đạo Phòng trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh mảng tín dụng KHCN của Đơn vị.
 • Thực hiện công tác bán các sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN tại Đơn vị theo chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Thực hiện công tác chăm sóc và phát triển Khách hàng Cá nhân tại Đơn vị.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của SCB và của Đơn vị.
 • Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, báo cáo có liên quan theo đúng quy định của SCB.
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.
 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.
 • Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm kinh doanh KHCN trong lĩnh vực ngân hàng.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng Miền Bắc – SĐT: (024) 32181172 (Ext: 222), Email: hoangnn@scb.com.vn

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý