Các vị trí tuyển dụng

Hội sở - Nhân viên Phân tích và Quản lý rủi ro lãi suất ALM

Hội sở - Nhân viên Phân tích và Quản lý rủi ro lãi suất ALM

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lương thưởng: Cạnh tranh & hấp dẫn
 • Lộ trình thăng tuyến: Rõ ràng
 • Liên hệ email : hoantk@scb.com.vn
 • Ngành nghề: ALCO
 • Ngày hết hạn: 30/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật.
 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng mới, cập nhật, tu chỉnh Chính sách quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (nằm trong Chính sách quản lý rủi ro của Ngân hàng).
 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng mới, cập nhật, tu chỉnh Quy trình quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng mới, cập nhật, chỉnh sửa Quy định duy trì việc tuân thủ các giới hạn kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
 1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao:
 • Theo dõi tình hình tăng/giảm ròng huy động TT1:
 • Báo cáo tăng/giảm ròng huy động toàn hàng theo từng loại tiền (VND, các loại ngoại tệ quy đổi VND), loại hình kỳ hạn (KKH và CKH), loại hình khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp);;
 • Báo cáo tăng/giảm ròng huy động có kỳ hạn theo từng đơn vị/ vùng/ khu vực địa lý;
 • Báo cáo tăng/giảm ròng huy động có kỳ hạn theo từng kỳ hạn.
 • Đo lường diễn biến hành vi khách hàng huy động TT1:
 • Báo cáo tỷ lệ tái tục đối với tiền gửi CKH;
 • Báo cáo doanh số gửi mới của khách hàng mới và khách hàng cũ (số ngày nắm giữ trước khi chuyển nhượng);
 • Báo cáo theo dõi tỷ lệ chuyển nhượng CCTG, hành vi nắm giữ CCTG của khách hàng;
 • Báo cáo doanh số và số lượng khách hàng tiền gửi CKH TT1 phát sinh gửi vào/rút ra theo giá trị giao dịch/ mệnh giá sổ.
 • Đo lường dòng tiền ròng trong một tháng tới:
 • Báo cáo số ngày đáp ứng nhu cầu chi trả trong kịch bản hoạt động bình thường và kịch bản có diễn biến bất lợi.Xây dựng hệ thống báo cáo và giám sát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
 • Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất liên quan đến rủi ro thanh khoản:
 • Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất liên quan đến rủi ro thanh khoản trong báo cáo Tài sản - Nợ phải trả định kỳ hàng tháng;
 • Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất về giá trị danh mục tài sản thanh khoản cần nắm giữ tối thiểu định kỳ hàng năm;
 • Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất về cơ cấu kỳ hạn huy động.
 • Thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản và lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu về thanh khoản theo hướng dẫn của TT13/2018/TT-NHNN (nằm trong báo cáo Tài sản - Nợ phải trả hàng tháng).

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế,…
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).
 • Kỹ năng: Tư duy logic, Phân tích đánh giá.
 • Ưu tiên Sinh viên mới ra trường.
 • Hình thức ứng tuyển: Bấm "NỘP ĐƠN" để ứng tuyển
 • Ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp qua mail: hoantk@scb.com.vn.
 • Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 2222 86 86 Ext: 8252

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý