Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Phát triển Thẻ

Nhân viên Phát triển Thẻ

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
  • Ngành nghề: IT/Phần mềm
  • Ngày hết hạn: 19/03/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
- Anh văn: Khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp tốt (trình độ B trở lên).
- Có kỹ năng lập trình Java, .NET tốt, có kinh nghiệm trên 2 năm phát triển các dự án Java, Java web, ASP.NET, C# .NET là lợi thế
- Thành thạo cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server
- Có khả năng tự cập nhật các công nghệ mới.

Yêu cầu công việc

1. Hỗ trợ vận hành hệ thống Thẻ
- Hỗ trợ và xử lý cuối ngày của hệ thống Thẻ.
- Cài đặt các thông số hệ thống, quản lý các mã khóa của hệ thống Thẻ theo đúng quy định về quản lý mã khóa.
- Theo dõi, thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống liên quan đến nghiệp vụ Thẻ.

2. Phát triển các chương trình ứng dụng dịch vụ Thẻ.
- Phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển các phần mềm nghiệp vụ phục vụ theo yêu cầu. Trực tiếp hoặc phối hợp với đối tác để phát triển hoặc điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ Thẻ của Ngân hàng.
- Quản lý, giám sát bên thứ ba trong việc thực hiện các dự án phát triển phần mềm nghiệp vụ Thẻ, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và mức độ an toàn, bảo mật.
- Kiểm tra phần mềm do đối tác thực hiện. Phối hợp với đối tác để điều tra, sửa chữa lỗi của hệ thống phần mềm nghiệp vụ Thẻ.
- Xử lý khắc phục các lỗi liên quan đến phần mềm tự phát triển và các phần mềm được triển khai cùng với đối tác

3. Nhiệm vụ khác
- Tiến hành phân tích các quy định, quy chuẩn về tài liệu cần phải có theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước, SCB, Tổ chức Thẻ, Tổ chức an toàn bảo mật.
- Xây dựng VBQP liên quan đến việc phát triển ứng dụng của hệ thống Thẻ.
- Kiểm soát việc thực hiện các VBQP liên quan đến công tác phát triển ứng dụng Thẻ
- Xây dựng hệ thống báo cáo và thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến phát triển ứng dụng của hệ thống Thẻ.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý