Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển ứng dụng

Chuyên viên Phát triển ứng dụng

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Chế độ đãi ngộ: Thu hút
  • Thưởng: Tháng 13, 30/4, 1/5, 2/9,.....
  • Du lịch: Hàng năm
  • Ngành nghề: IT/Phần mềm
  • Ngày hết hạn: 01/07/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Tham gia vào các nhóm CNTT để thiết kế, lập trình phát triển các hệ thống ứng dụng nội bộ ngân hàng
- Tham gia các dự án CNTT của ngân hàng
- Phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm thử, triển khai thử nghiệm và triển khai chính thức các phần mềm/ ứng dụng
- Xây dựng tài liệu kỹ thuật của các phần mềm/ ứng dụng trong ngân hàng
- Hỗ trợ vận hành, xử lý sự cố và cải tiến các ứng dụng, chương trình hiện

- Phối hợp với các nhà cung cấp trong việc chuyển giao, tiếp nhận và vận hành các hệ thống phần mềm/ ứng dụng
- Nghiên cứu các kỹ thuật lập trình mới, công nghệ mới trong công nghệ phần mềm để ứng dụng vào các sản phẩm dịch vụ hoặc các hoạt động vận hành ngân hàng
- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông
tin
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:
- Thành thạo các ngôn ngữ lập trình : Java, .NET
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình web Spring MVC, ORM:
Hibernate, JPA.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ ORACLE, MS SQL Server
- Có hiểu biết triển khai ứng dụng trên web server: Weblogic, Apache Tomcat là lợi thế
- Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống Trục tích hợp (ESB), hệ thống quản lý API là lợi thế
3. Các Kỹ năng
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
- Khả năng tuy duy tốt
- Ngoại ngữ: tiếng Anh (có thể đọc tài liệu chuyên ngành và giao tiếp)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý