Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển ứng dụng

Chuyên viên Phát triển ứng dụng

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thu nhập: Cạnh tranh
 • Chế độ đãi ngộ: Thu hút
 • Thưởng: Tháng 13, 30/4, 1/5, 2/9,.....
 • Du lịch: Hàng năm
 • Ngành nghề: IT/Phần mềm
 • Ngày hết hạn: 30/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Phát triển và tích hợp các giải pháp phần mềm quy trình nghiệp vụ, phục vụ hỗ trợ kinh doanh của SCB, đảm bảo các ứng dụng hoạt động ổn định

Chi tiết

 • Xây dung phát triển, tích hợp các ứng dụng web.
 • Phát triển các ứng dụng, chức năng cho website hoặc dự án ngân hàng;
 • Phối hợp với các thành viên trong dự án hoặc phòng ban khác để hoàn thành công việc được giao;
 • Hỗ trợ trong việc lên kế hoạch cho dự án và các yêu cầu mới;
 • Nghiên cứu và cải tiến quy trình vận hành;
 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao phó.
 • Phát triển, nâng cấp và tích hợp các ứng dụng Phát triển và cập nhật tài liệu về giải pháp và triển khai ứng dụng quy trình nghiệp vụ: BPM, ECM, LOS,...
 • Phối hợp, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ.
 • Đưa ra các giải pháp công nghệ

Yêu cầu công việc

Yêu cầu

 • Tối nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin;
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình web Spring MVC.
 • Có kinh nghiệm ORM: Hibernate, JPA.
 • Có kinh nghiệm lập trình website (front-end) là một lợi thế.
 • Có hiểu biết triển khai ứng dụng trên web server: Weblogic, Apache Tomcat là lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ ORACLE, MS SQL Server
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý