Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Tái thẩm định

Nhân viên Tái thẩm định

  • Nơi Làm Việc: Long An,TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 31/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

+ Thực hiện việc tái thẩm định các hồ sơ tín dụng không quá phức tạp, có hạn mức nhỏ (cụ thể sẽ do Giám đốc Tái thẩm định phân công trong từng thời kỳ) nhưng vượt quyền phán quyết của các Đơn vị trong toàn hàng

+ Thực hiện việc tái thẩm định các hồ sơ tín dụng cơ cấu lại nợ vay không quá phức tạp, có hạn mức nhỏ (cụ thể sẽ do Giám đốc Tái thẩm định phân công trong từng thời kỳ) nhưng vượt quyền phán quyết của Đơn vị.

+ Thực hiện công tác hướng dẫn hoàn thiện nội dung thẩm định tín dụng của Đơn vị để đảm bảo chất lượng thẩm định tín dụng đối với từng hồ sơ

+ Thực hiện việc hỗ trợ các Đơn vị trong công tác thẩm định thực tế hoạt động kinh doanh của khách hàng

+ Thực hiện nghiên cứu các văn bản pháp quy liên quan và điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ của Phòng khi có thay đổi.

+ Tham gia góp ý các VBQP liên quan đến công tác tín dụng hoặc các VBQP cho các Phòng liên quan để cải tiến công việc

+ Thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động tín dụng theo sự phân công của Giám đốc Tái Thẩm định

+ Thực hiện cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.

+ Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan.

+ Thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng theo phân công của Giám đốc Tái thẩm định nhưng phải phù hợp với chiến lược phát triển chung của Ngân hàng và tổ chức thực hiện nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

+ Tham gia đề xuất, góp ý xây dựng nội dung cần đào tạo và chương trình đào tạo của Phòng.

+ Thực hiện qui định, nội quy cơ quan

Yêu cầu công việc

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế, luật hoặc các ngành khác có liên quan;

+ Ngoại ngữ: Trình độ B (tiếng Anh, tiếng Hoa, ...);

+ Vi tính: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, thẩm định/ tái thẩm định tín dụng hoặc phê duyệt tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

+ Am hiểu các văn bản, quy trình, thông tư, hướng dẫn,… về thẩm định giá... liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề;

+ Kỹ năng giao tiếp;

+ Kỹ năng làm việc nhóm;

+ Kỹ năng tổng hợp, thống kê, phân tích và soạn thảo văn bản;

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý