Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Tái thẩm định - Hội sở

Nhân viên Tái thẩm định - Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Gửi hồ sơ: Ms. Uyên - 0907 109 795 - uyennmt1@scb.com.vn
 • Lương & Phúc Lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/05/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Thực hiện công tác tái thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng vượt quyền phán quyết của các Đơn vị theo sự phân công của Giám đốc Tái thẩm định

- Thực hiện việc tái thẩm định các hồ sơ tín dụng không quá phức tạp, có hạn mức nhỏ (cụ thể sẽ do Giám đốc Tái thẩm định phân công trong từng thời kỳ) nhưng vượt quyền phán quyết của các Đơn vị trong toàn hàng

- Thực hiện việc tái thẩm định các hồ sơ tín dụng cơ cấu lại nợ vay không quá phức tạp, có hạn mức nhỏ (cụ thể sẽ do Giám đốc Tái thẩm định phân công trong từng thời kỳ) nhưng vượt quyền phán quyết của Đơn vị.

 1. Thực hiện quản lý, hỗ trợ công tác thẩm định toàn hàng:

- Thực hiện công tác hướng dẫn hoàn thiện nội dung thẩm định tín dụng của Đơn vị để đảm bảo chất lượng thẩm định tín dụng đối với từng hồ sơ

- Thực hiện việc hỗ trợ các Đơn vị trong công tác thẩm định thực tế hoạt động kinh doanh của khách hàng.

 1. Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện nghiên cứu các văn bản pháp quy liên quan và điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ của Phòng khi có thay đổi.

- Tham gia góp ý các hướng dẫn, quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác tín dụng hoặc các tài liệu chất lượng cho các Phòng/Ban liên quan để cải tiến công việc

- Thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động tín dụng theo sự phân công của Giám đốc Tái Thẩm định

- Thực hiện cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.

- Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan.

 1. Thực hiện mục tiêu của Phòng:

- Thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng theo phân công của Giám đốc Tái thẩm định nhưng phải phù hợp với chiến lược phát triển chung của Ngân hàng và tổ chức thực hiện nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

- Tham gia đề xuất, góp ý xây dựng nội dung cần đào tạo và chương trình đào tạo của Phòng.

- Thực hiện qui định, nội quy cơ quan

 1. Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Lãnh đạo cấp trên hoặc thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan ban ngành các vấn đề liên quan đến công tác tín dụng theo sự phân công của Giám đốc Tái thẩm định
 2. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tái thẩm định.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế, luật hoặc các ngành khác có liên quan; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá, định giá bất động sản, định giá dự án đầu tư…

+ Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương từ trình độ B (tiếng Anh, tiếng Hoa, ...);

+ Vi tính: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, ...).

Kinh nghiệm:

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, thẩm định/ tái thẩm định tín dụng hoặc phê duyệt tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

Kiến thức:

+ Am hiểu về nghiệp vụ tín dụng: phân tích tín dụng và quản lý rủi ro, lập và thẩm định dự án đầu tư, phân tích hoạt động kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;

+ Am hiểu các văn bản, quy trình, thông tư, hướng dẫn, … về thẩm định giá, kinh doanh bất động sản, ... liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Kỹ năng:

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề;

+ Kỹ năng giao tiếp;

+ Kỹ năng quản lý thời gian;

+ Kỹ năng thuyết phục;

+ Kỹ năng làm việc nhóm;

+ Kỹ năng tổng hợp, thống kê, phân tích và soạn thảo văn bản;

+ Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ đối tác;

+ Kỹ năng quản lý xung đột/ mâu thuẫn.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý