Các vị trí tuyển dụng

[Hội Sở] Nhân viên Thiết kế Sản phẩm bán lẻ - Designer Executive

[Hội Sở] Nhân viên Thiết kế Sản phẩm bán lẻ - Designer Executive

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 03/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cập nhất VBLQ cho các hoạt động của Mảng Hỗ trợ và Dịch vụ Marketing phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân theo quy định của NHNN và pháp luật:

1.1 Tham gia quá trình xây dựng, sáng tạo các hình ảnh để tăng độ thu hút của khách hàng với các sản phẩm, chiến dịch mới của Ngân hàng

1.2 Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến các hệ thống/chương trình/phần mềm/báo cáo để tạo sự dễ dàng linh hoạt trong quá trình thực hiện công việc.

2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

2.1 Phát triển hình ảnh, thực hiện ý tưởng cho các sản phẩm phụ trách

2.2 Kiểm soát chất lượng, màu sắc in ấn các ấn phẩm sản xuất

2.3 Trau dồi kĩ năng sử dụng các phần mềm mới và nắm bắt xu hướng chung trong thiết kế

3. Xây dựng tinh thần làm việc cộng tác và môi trường làm việc hiệu quả, minh bạch.

3.1 Phối hợp và xử lý các công việc do các Khối khác làm đầu mối theo đúng SLA và đảm bảo chất lượng, trách nhiệm trên tinh thần cộng tác vì kết quả chung của toàn Ngân hàng.

3.2 Tôn trọng ý kiến và hài hòa lợi ích với các Khối khác; Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp tối ưu khi được yêu cầu.

4. Đảm nhiệm vai trò là đại sứ thương hiệu SCB.

4.1 Đảm bảo tác phong chuẩn mực, ứng xử theo đúng Bộ nguyên tắc ứng xử của Ngân hàng.

4.2 Luôn luôn bảo vệ và đặt hình ảnh, giá trị, quyền lợi của Ngân hàng trên hết trong quá trình tương tác/làm việc với khách hàng/đối tác bên ngoài.

4.3 Sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của Ngân hàng.

5. Phát triển năng lực bản thân để đáp ứng nhu cầu công việc

5.1 Nghiêm túc tham gia các khóa đào tạo theo Tháp đào tạo, tự bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực bản thân và đáp ứng nhu cầu công việc.

5.2 Xây dựng thương hiệu cá nhân gắn kết với thương hiệu SCB thông qua kết quả công việc/tác phong theo các giá trị cốt lõi của Ngân hàng.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành Thiết kế
Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm thiết kế
Có khả năng đọc, hiểu Tiếng Anh cơ bản.
1 năm kinh nghiệm làm việc hoặc cộng tác viên, freelance trong lĩnh vực Thiết kế
Am hiểu cơ bản trong lĩnh vực thiết kế, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản.
Am hiểu cơ bản trong lĩnh vực thiết kế, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản.
Kỹ năng hoàn thành công việc đúng deadline
Kỹ năng làm việc nhóm

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý