Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Tư vấn pháp lý - Hội sở

Nhân viên Tư vấn pháp lý - Hội sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
  • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
  • Ngành nghề: Pháp lý
  • Ngày hết hạn: 28/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Phân tích pháp lý

- Tập hợp hồ sơ tài liệu liên quan đến lĩnh vực phân tích pháp lý để lãnh đạo nghiên cứu hoặc tham khảo.

- Thực hiện công việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.

2. Tư vấn pháp luật

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính pháp lý của các văn bản nội bộ dưới sự hướng dẫn của cấp trên.

- Kiểm tra tính pháp lý của Văn bản ủy quyền.

- Tư vấn cho các Đơn vị áp dụng hoặc tuân thủ theo quy định nội bộ của SCB và quy định pháp luật theo sự hướng dẫn của cấp trên.

- Tư vấn pháp luật cho các Đơn vị các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Ngân hàng theo sự hướng dẫn của cấp trên.

- Kiểm tra tính pháp lý hoặc tư vấn các vấn đề pháp lý của các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết bảo lãnh, các cam kết khác của SCB với khách hàng dưới sự giám sát của cấp trên.

- Tư vấn cho các Phòng Hội sở trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận theo sự hướng dẫn của cấp trên.

- Hỗ trợ cấp trên giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tại các cơ quan tố tụng, thi hành án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các vụ việc thuộc thẩm quyền của Phòng Xử lý nợ và khai thác tài sản).

- Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý theo chỉ đạo của Giám đốc/ Phó Giám đốc Pháp chế

3. Nhiệm vụ khác:

- Xây dựng, cải tiến và hướng dẫn thực hiện các VBQP liên quan đến công tác của phòng theo sự phân công của cấp trên.

- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng theo sự phân công của cấp trên.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật.
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...trở lên).
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...).
Kinh nghiệm:
- Có kiến thức về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

*Ưu tiên Nam

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý

----- Additionally, paste this code immediately after the opening tag: ----- ----- GA TRACKING CODE: -----