Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Vận hành Core

Nhân viên Vận hành Core

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
  • Ngành nghề: IT/Phần mềm
  • Ngày hết hạn: 30/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng trên hệ thống Corebanking, Oracle ERP, Treasury(Python).

- Xây dựng, duy trì và cập nhật các tài liệu cấu hình hệ thống, cấu hình sản phẩm, kiến trúc, hồ sơ các ứng dụng trên hệ thống Corebanking, Oracle ERP, Treasury(Python).

- Đánh giá và xử lý sự cố của hệ thống Corebanking, Oracle ERP, Treasury(Python).

- Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống Corebanking, Oracle ERP, Treasury(Python).

- Cung cấp và quản trị các giao tiếp với các hệ thống phần mềm bên ngoài có tương tác với Corebanking, Oracle ERP, Treasury(Python).

- Định kỳ tham gia, hỗ trợ các khóa đào tạo về CNTT.

- Phân tích, xử lý các lỗi nghiệp vụ phát sinh trên hệ thống Corebanking, Oracle ERP, Treasury(Python) trong quá trình vận hành.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có kiến thức, kỹ năng tốt về CNTT, đặc biệt kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, hiểu biết về Flexcube CoreBanking hoặc Oracle ERP là một lợi thế.

Có khả năng viết tài liệu thiết kế kỹ thuật.

Có kiến thức về ITIL và ISO 27001 là một lợi thế

Am hiểu các ứng dụng, hệ thống và nghiệp vụ ngân hàng là một lợi thế.

Cẩn thận, chủ động, sáng tạo, trung thực trong công việc.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý