Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Xử lý nợ

Nhân viên Xử lý nợ

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
 • Thu nhập: Cạnh tranh
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 19/03/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thực hiện theo dõi số liệu thu hồi nợ quá hạn để phục vụ cho công tác đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch theo từng tháng và lũy kế của Phòng và Đơn vị.
 • Tham gia thực hiện các báo cáo quản trị nội bộ liên quan đến hoạt động xử lý nợ và khai thác tài sản cho Ban điều hành định kỳ hay đột xuất.
 • Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến các khoản nợ xấu nội bảng.
 • Cập nhật theo dõi và giám sát các khoản nợ phát sinh nợ xấu mới định kỳ.
 • Hỗ trợ thực hiện các biểu mẫu báo cáo liên quan đến xử lý nợ thuộc Thông tư 35/2015/TT-NHNN, 11/2018/TT-NHNN, Nghị quyết số 42/2017/QH14, và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của NHNN.
 • Hỗ trợ theo dõi hạch toán đối với các khoản bán nợ cho VAMC và các khoản mua lại nợ xuyên suốt quá trình xử lý.
 • Theo dõi các khoản bán nợ, bán tài sản trả chậm thuộc phạm vi quản lý của Phòng (tính lãi, phí).
 • Hỗ trợ sắp xếp, hệ thống hóa lại các hồ sơ khách hàng xử lý nợ.
 • Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lạnh đạo Phòng.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ: tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong công tác báo cáo quản trị ngân hàng.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm, am hiểu về các sản phẩm/nghiệp vụ ngân hàng.
 • Có kiến thức về Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản luật chuyên ngành ngân hàng.
 • Vi tính: Thành thạo excel, word, powerpoint.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
 • Có tư duy phân tích đánh giá tốt và kỹ năng làm việc nhóm.
 • Tác phong nhanh nhẹn.
 • Văn hóa giao tiếp công sở.
 • Kỹ năng giao tiếp.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý