Các vị trí tuyển dụng

Phó Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Hải Phòng

Phó Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh Hải Phòng

 • Nơi Làm Việc: Hải Phòng
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ khách hàng tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.
 • Triển khai thực hiện công tác bán hàng tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc theo chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Triển khai, giám sát thực hiện các nghiệp vụ Kế toán Giao dịch.
 • Quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và hỗ trợ Quản lý chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trực thuộc.
 • Triển khai công tác chăm sóc KHCN.
 • Triển khai công tác phục vụ giao dịch tại quầy đối với KHDN.
 • Hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ khách hàng thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa ...) trở lên.

 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 01 năm làm việc ở vị trí Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng, Kiểm soát viên Kế toán giao dịch hoặc vị trí tương đương.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý