Các vị trí tuyển dụng

Phó Giám đốc Dịch vụ khách hàng - KV TP. Hồ Chí Minh

Phó Giám đốc Dịch vụ khách hàng - KV TP. Hồ Chí Minh

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Ưu tiên: Nữ
  • Mức lương: Cạnh tranh
  • Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng
  • Ngày hết hạn: 20/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ khách hàng tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh
- Triển khai thực hiện công tác bán các sản phẩm dịch vụ tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc theo chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Triển khai thực hiện việc thực hiện công tác Kế toán Giao dịch
- Hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ khách hàng thực hiện việc quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và PGD trực thuộc
- Triển khai thực hiện công tác chăm sóc KHCN và Doanh nghiệp

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán - Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Phó Phòng Dịch vụ khách hàng CN, Kiểm soát viên Kế toán giao dịch hoặc vị trí tương đương.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý