Các vị trí tuyển dụng

Phó Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp

Phó Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp

  • Nơi Làm Việc: Bình Dương,TP. Hồ Chí Minh
  • Mức lương: Cạnh Tranh
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 02/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp thực hiện và quản lý công tác bán hàng tại Chi nhánh theo chỉ tiêu kinh doanh được giao:

- Triển khai việc thu thập thông tin và đánh giá về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh và tình hình hoạt động Ngân hàng trên địa bàn hoạt động.

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp

- Triển khai, thực hiện việc tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của SCB. Bán chéo sản phẩm, dịch vụ theo quy định hoặc theo phân công của lãnh đạo.

- Giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng

- Hỗ trợ triển khai, theo dõi, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ các giao dịch liên quan nghiệp vụ thanh toán quốc tế như: chuyển tiền đi nước ngoài

2. Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc và phát triển khách hàng (theo phân công):

- Quản lý tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm (bất động sản, động sản…); đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi, thu nợ, thu lãi khách hàng theo định kỳ (nếu có).… đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.

- Triển khai thực hiện các chương trình, sự kiện quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, tiếp thị khách hàng, tiếp đón khách hàng, tư vấn, bán hàng.

- Giám sát và đôn đốc tình hình thực hiện các điều kiện tín dụng, các cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ bán chéo của khách hàng.

Tổ chức, thực hiện thu thập, tiếp nhận, phối hợp xử lý và phản hồi thông tin về các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các Đơn vị trực thuộc về các chính sách, các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

3. Hỗ trợ thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng:

- Hỗ trợ lập kế hoạch và tổ chức nguồn nhân lực của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp.

- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của phòng được giao quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV. Và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu.

- Thực hiện công tác phát triển sự nghiệp Nhân viên, quy hoạch cán bộ thuộc Phòng.

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; ký kết, chấm dứt HĐLĐ với CBNV.

- Hướng dẫn, kiểm soát các Nhân viên/ chuyên viên phòng Khách hàng Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc.

4. Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.

5. Triển khai thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất theo quy định của SCB và của Chi nhánh.

6. Giám sát, thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, báo cáo có liên quan theo đúng quy định của SCB.

7. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...) trở lên.
- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Trưởng Bộ phận Kinh doanh CN hoặc vị trí tương đương.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý