Các vị trí tuyển dụng

Phó Giám đốc Kinh doanh - Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Phó Giám đốc Kinh doanh - Khu vực TP. Hồ Chí Minh

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 15/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Ban Giám đốc CN trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của CN và các Đơn vị trực thuộc.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh được quy định tại Quy chế Tổ chức hoạt động của Chi nhánh, Phòng Giao dịch chịu trách nhiệm trước Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách CN về việc quản lý điều hành mọi hoạt động của Phòng.
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh doanh phù hợp với kế hoạch kinh doanh của CN và của Ngân hàng.
 • Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý rủi ro, báo cáo theo quy định trong hoạt động kinh doanh của CN và các Đơn vị trực thuộc.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc CN trong công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ đối với CBNV Phòng Kinh doanh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách CN

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Trưởng Bộ Phận Kinh doanh CN hoặc vị trí tương đương.
 • Ngoại hình, tác phong tốt.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý