Các vị trí tuyển dụng

Phó phòng Hành chính Tổ chức Chi nhánh Hải Dương

Phó phòng Hành chính Tổ chức Chi nhánh Hải Dương

 • Nơi Làm Việc: Hải Dương
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Triển khai thực hiện công tác nhân sự của Chi nhánh
 • Triển khai thực hiện công tác hành chính của Chi nhánh
 • Triển khai thực hiện công tác công nghệ thông tin của Chi nhánh
 • Hỗ trợ thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan
 • Kiểm tra, giám sát, thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của SCB và của Chi nhánh
 • Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính, Nhân sự trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng Bộ phận Hành chính hoặc vị trí tương đương.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Hành chính, Nhân sự, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.
 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý