Các vị trí tuyển dụng

Recruitment Specialist

Recruitment Specialist

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp và Năng động
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Nhân sự
  • Ngày hết hạn: 30/09/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

• Execute assigned monthly/yearly recruitment plan of yourself to achieve the highest fulfillment rate while ensuring quality of new hire
(Triển khai và thực hiện kế hoạch tuyển dụng hàng tháng / hàng năm của cá nhân để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất với chất lượng tuyển dụng tốt nhất)
• Resolve recruitment related issues
(Giải quyết những vấn đề liên quan đến tuyển dụng)
• Actively propose and participate the implementation of recruitment solutions, sourcing initiatives and talent mapping
(Tích cực đề xuất và tham gia thực hiện các giải pháp tuyển dụng, sáng kiến tìm nguồn cung ứng.)
• Regularly provide update on recruitment progress and actively analyze weekly/monthly recruitment results to have suitable planning and solutions to fulfill the recruitment needs.
(Thường xuyên cung cấp cập nhật về tiến độ tuyển dụng và tích cực phân tích kết quả tuyển dụng hàng tuần / hàng tháng để có kế hoạch và giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng)
• Proactively assist or coordinate with BU from both internal transfer / adjustment and external hiring
(Chủ động hỗ trợ hoặc phối hợp với các Phòng ban gồm việc tuyển dụng nội bộ và tuyển dụng bên ngoài)

Yêu cầu công việc

• Highly skilled in recruitment, operation, communication, negotiation
(Thành thạo kỹ năng tuyển dụng, giao tiếp, đàm phán,

• Good networking skills
(Kỹ năng xây dựng mạng lưới nhân sự)
• Great headhunting skill and industry mapping (people research)
(Nắm vững thị trường nhân sự để săn tìm ứng viên tìm năng)
• Skilled in candidate competition tracking & management
(Có kỹ năng quản lý và theo dõi năng lực cạnh tranh của ứng viên)
• At least 1-3 years of experience in Recruitment Field/Headhunt

(Ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm tuyển dụng/công ty săn đầu người).

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý