Các vị trí tuyển dụng

Recruitment Team Leader

Recruitment Team Leader

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp và Năng động
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Ngành nghề: Nhân sự
  • Ngày hết hạn: 30/09/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

• Assist Dept Head in developing and maintaining the recruitment plans & budget for the acquisition activities
(Hỗ trợ Trưởng Phòng trong việc phát triển và duy trình kế hoạch, ngân sách cho những hoạt động thu hút nhân tài)
• Execute assigned monthly/yearly recruitment plan of the team and manage team to achieve the highest fulfillment rate while ensuring quality of new hire
(Triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng tháng / hàng năm của nhóm và quản lý nhóm để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất với chất lượng tuyển dụng tốt nhất)
• Resolve recruitment related issues
(Giải quyết những vấn đề liên quan đến tuyển dụng)
• Actively propose and participate the implementation of recruitment solutions, sourcing initiatives and talent mapping
(Tích cực đề xuất và tham gia thực hiện các giải pháp tuyển dụng, sáng kiến tìm nguồn cung ứng.)
• Regularly provide update on recruitment progress and actively analyze weekly/monthly recruitment results to have suitable planning and solutions to fulfill the recruitment needs.
(Thường xuyên cung cấp cập nhật về tiến độ tuyển dụng và tích cực phân tích kết quả tuyển dụng hàng tuần / hàng tháng để có kế hoạch và giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng)
• Proactively assist or coordinate with BU from both internal transfer / adjustment and external hiring
(Chủ động hỗ trợ hoặc phối hợp với các Phòng ban gồm việc tuyển dụng nội bộ và tuyển dụng bên ngoài)
• Manages work assignment of team ensuring appropriate work assignment, smoothness and continuity of operations.
(Quản lý phân công công việc của nhóm đảm bảo phân công công việc phù hợp, thông suốt và liên tục hoạt động.)
• Train / Coach and develop team member to ensure efficiency and continuous productivity improvement.
(Huấn luyện / Đào tạo và phát triển thành viên trong nhóm để đảm bảo hiệu quả và cải thiện năng suất liên tục

Yêu cầu công việc

• Highly skilled in recruitment, operation, communication, negotiation, presentation
(Thành thạo kỹ năng tuyển dụng, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
• Good networking skill
(Kỹ năng xây dựng mạng lưới nhân sự)
• Great headhunting skill and industry mapping (people research)
(Nắm vững thị trường nhân sự để săn tìm ứng viên tìm năng)
• Skilled in candidate competition tracking & management
(Có kỹ năng quản lý và theo dõi năng lực cạnh tranh của ứng viên)
• At least 3-5 years of experience in Recruitment Field/Headhunt while having at least 1 year in managerial role
(Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tuyển dụng/công ty săn đầu người. Trong đó bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý